☫روزنه☫


هدف تربیت و تعلیم است به شیوه ی پیامبران و خدا پسندانه


ب ر ج ا م..

نشان ده برجام..!

این..برجام بدفرجام بی فرجام..


پسرنوح با بدان..

بنام خدا...

سلام و بی مقدمه...تقدیم پاکدستان...و تقدیم پاک دامنان ایران زمین...

و بر درب اتاقم بنویسید:

"بادنجان نه..!کدو بچینید دور قابم.."

بنویسید:"جلسه است بیایندداخل،بدون دقّ الباب...."

...و،ضمن احترام خدمت برادران محترم شهدا،برادران خدوم،انقلابی،ولایتمدار،و رهرو راه شهدامان،و همه ی آنانکه پای کارند همچنان،و سلاح برادر را،هرگز نه زمین آنها...

آری همراهم...!

و مشکل،آن برادرست اینجا،که شهیدش حتی،بیوم الحسرۀ،نه ضمانت ناخلفیش شاید...

آنهایی که،سلاح برادر وانهادندو هکتار هکتار..بیت المال را....!

جملگی همه سیم سیم....

ودورش را، و دورمان را هم..

همه خاردارخاردار،دیوار دیوار....

ولکن فتنه هاشان اما..!

.اینگونه بسیاربسیار....

همانهایی که،بدوران شباب،دکمه ی پیراهن شهیدمان را،هم شبانه کندن بقهرو،همه دوختن به تومان خود اما..هرهروکرکر..نیش خندیدن..!

ناخلف ناخلف..

همهمه اشک ها،درآوردن..

و اینگونه بزبانی،او حالا..

کلفت کلفت..

قالتاق قالتاق..

شکم شکم..

مست مست....

:کاین مملکت را،شااااه می باید رفیق،تا که آباد آباد..!

.اشکال عمده مان اینانند برادر،و مائیم،که امور مهم کشور را سپرده ایم به پسران نوح بعضا..

آری،ما به پدرشهیدمدیونیم.کاملا صحیح..

ما به مادر شهید مدیونیم.درست.سمعاوطاعتا.

ما به فرزند شهید هم مدیونیم.می دانیم همه..

و به بعضی از برادران شهدامان هم،همه...

لکن عارضم خدمتتان،حقیر به برخی از برادران شهدا مدیون نیستم...چون..!بماند..

.و لذااا...

(آنجا چه خبرست..!

این مغلطه ها و کولی بازی ها برای چیست آنجااا....!

شما هم مدت مدیدیست که اشک یک ملت رااا آاقاااا----!

نظم جللل--بله ه ه دکمه که نه ه ه لکن بیت المال چرا به همه مربوط میشد....آن پیرزن آبادی هم که همه ی محصولش یک مشت کشمش و چند دانه ی تخم مرغ بود،او هم اجرش کمتر از شهید شما نیست جناب آقاا..ثانیا،شهید شما شهید همه است،برادر ماهم بوده و هست،همرزم و همسنگر و رفیق و همسفره ی ما هم بوده اخوی شما.. اینقدر شهید من شهید من نکن لطفا،برای زیاده خواستن هایت شهید را از ملت جدا نکن هیچوقت آاقاااا،بزرگااان،متعلق به بشریتند..در ضمن همین حالا هم عده ای دارند روزی نه یکبار،که صد بار شهید می شوندو زنده می شوند اینجا،آنهم بخاطر بی عرضگی ها و هوس های شما و دوستانتان..تا شما باشید و فتنه هایتان باشد شهادت هیچوقت تمام نمیشد اینجا،درش باز بازست همیشه، راه این عزیزان هم همان راه شهداست،کجایی که ببینی تو..نیستی،آنقدر سرگرم اندوخته هایت شده ای که ه ه..پرده گرفته چشمانت را..!

ببین نارفیق!قیل کنی یا نکنی..قال کنی یا نکنی..گردن کلفتی وقلچماقی کنی یا نکنی،تو بدان،و رفقای دزدت و همه بدانند،یکی طوفان درراه است..و دزدای فتنه گر را میخواهد با خودش ببرد این طوفان،تا به زباله دان تاریخ بسپارد و بی آبرویشان کند انشاء ا...هر کسی هم که باشد در بر می گیرد این طوفان،همه ی خودخواهان را، همه ی زیاده خواهان را....این آقا را مشایعتش کنید برد بیرون،وقتمان ضیق است جلسه طول کشیده،کمک کنید برد بیرون بلکه جمعش کنیم زودتر،ظاهرا حواسمان نبوده توپش را تا جایی که جا شده پر کرده از بیت المال این چن ساله..و انبارها را خالی احتمالا،که اینگونه برآشفته اند ایشان....برو،حالا انبارگردانی می کنیم معلوم میشد.....انشاء ا... که ایطور نباشد..)

بگذریم...و لذااا...

ما باید حال فعلی "خود افراد" را منظور کنیم در گزینش هامان....

.من از شهید مطهری می ترسم،ازین بابت که نبادا کم کاری کرده باشم در راه تبلیغ دین مبین اسلام...نبادا شرمنده اش باشم فردای قیامت،که در راستای ولایتمداری ضعیف و در نشر فرهنگ،نبادا کاهلی کرده باشم گاهی...میترسم که نبادا در معلمی،خوب عمل نکرده باشم و ایشان مطالبه کنند که چرا!...؟

لکن به فرزند ایشان،نه..! هرگز....!

نه مدیونم..هم نه مرا،کاری با ایشان..

شماها هم از خودتان در خلوت بپرسید،آیا ستایشگر اندیشمندان بوده اید؟!

.من ستایشگر آن معلم هستم که اندیشیدن را...،و نه اندیشه ها رااااا..!

کی گفته...!؟

کجا گفته...؟!

کی و چرا گفته...؟!

یا که جای چفیه سیم هکتار بسته اید کمرتان و سرگرم دنیا شده اید شما و امام را و شعارهایش را و مشق ها را و همه را فراموش کرده اید بجز خودتان فقط..!

.

و.تقدیم آنان که دلشان در گرو اسلام است و مرّ بقایش...همه تپیدن تپیدن....هم دل دل...

ببین رفیق...!اگر ندزدیدی تاج سر مان میمانی همچنان...اگرم دزدیدی،از جلسه بزن بیرون..خودت برو..زودتر برو....ما دو چشم دیگر و تو اما دو پا مر دویدن می باید امروز....

...و امااا...

اگر تعارفات را کنار نزنیم،آنوقت باید مدام فتنه درو کنیم.اینجا..

بحث اسلام است...بحث قرآن است...افهم....بحث خدا و شیطانست امروز... ..

بحث فتنه های آخرالزمان است..

بحث حق و باطل است... ..

مردانه جبهه ات را مشخص کن باما... و با همه ی اهل آبادی.....

هم اینوری،نیم نگاهی هم اونوری که نمیشه..!

...ثمره ی رودربایستی امروزتان،درویدن همه خسران هاست همراهم،و بفرداهامان عزیز...نسل نسل.....قوم قوم.....

آری.عمل...می باید و هم همه اقدام اقدام....

اللهم عجل بظهور حجتک المهدی...شادی روح شهدا...سلامتی خانواده های محترم شهدا....مقام عظمای ولایت،که امیدمان و نور چشممانند صلوات.

اللهم صل علی محمد و آل محمد...

ما با ولایت زنده ایم...و تا زنده ایم رزمنده ایم...

لعنت خدا بر دزد و دروغگو و فتنه گر..هم همه دشمنی هاشان،با خدا بسیاربسیار....

وزوزشان مر ما و..عسل شان ب کندوی دگری  ا.ما..!


یک پلان از پشت صحنه...

اشعری ها چه بسیار....!

جای اشتری ها خالی...

آری همراهم...

ما مالک می خواهیم امروز.....مالک.....

 

بنویسید جلسه است وارد شوید...

بنام خدا-سلام-و بی مقدمه بازم...

...مشکل امروز ما،اونهایی اندکه ه،یک قدم از ساحل فراتر نمی رند،کف کفششان خیس نمی شد هیچوقت،صید زالو می کنندو میگند اوزون بورون است،خاویار دارد اشکمش..!

اونهایی اند،که ه،نه قلاب و،و نه توری حتی،هم نه صبوری ایشان..

همه چیز را مهیا و آماده می خواهند این جماعت،با تقلب و فی البداهه با اجی مجی می خواهند..

غلبه دارند،و قالب می کنند فرع را جای اصل....

خدای متعال فرموده اند:

"...و بشّرالصّابرین..."

اونهایی که صبر ندارند،بشارتی هم بر ایشان نیست..

مشکل ما،اونهایی اند،که ه،با تزویر اگر نشد با زور می خواهند..

و مشکل ما،.خنگ هایی اند، که .چنگ انداختند،و انداخته اند،و در .جنگ علیه استکبار هم،هرگز کمکی نکردند ما را،مگر فتنه گری..!

نه..! مردم ما مشکل ما نیستند...

مشکل ما،برخی از خواصند..

با ملتی که ه،هشت دی را،همان روز بعدش،و روز نهم،و بدون فواصل حتی،پاسخ دندان شکن و کوبنده میدد، نه نمیشد،ملت ما راه را پیدا کرده،و خواهد پیمود انشاء الله...این خواصند که امروز باید فکری به حال خودشان بکنند..

مردم ما،همیشه با بصیرت بوده و هستند،در صحنه همیشه حاضر بوده ملت ما...ما خاطر جمیم از مردممان...نگرانی ما،تعداد قلیلی از روشنفکرنماهایند اینجا..

اینان مشکلات بسیاری ایجاد کرده اند برایمان..

اونهایی که،شیر مدرسه ی ایران،پسر شجاع ایران زمین را نه یاوری،هم دل پدر پسر شجاع را به درد اما...!

آری،اونهایند مشکل ما..دستهای ناپاک و دامن های آلوده..

 ما،دشمن شناسیم،ما بیداریم همه...

غرش شیر مدرسه ی ایران را،فسیستبصرون...فسیستمعون...

مشکل ما،عمرعاص هایند،ابوموسی اشعری هایند امروز..

امام جمعه ای که،عریضه ببری محضرش،و محترمانه بگویی اینجای آموزش اشکال دارد،و اینجای پرورش شهرمان نیاز به کالبد شکافی دارد باید جراحی بشد اینها گوش نمی کنند شما کمک کنید بلکه بشد،و در جواب بگد وظیفه ی ما همین دو رکعت نمازست برید مابین خودتان حل فصلش کنید..!

نه..!

.او امام یکشنبه هم نیست چ رسد به جمعه...

که اگر بود،نه هرگز اینگونه بر زبان راندن او..و نه مشکلی ما....

او،نه نماینده ی رهبرمانست اینجا..و نه نماینده ی خود و خداش حتی..!

و نه نماینده ی ما گهوارگان خمینی کبیر اینجا.....

تعلیم و تربیت به همه مربوط میشد...

به همه....

نبادا همچون شیوخ درباری جلوه کنند بعضی..

دشمن هم همین را می خواهد دیگر،که همه بگویند به ما چ..!

لکن،خدای متعال،همه را مسئول گفته...

نبادا این حزب بازی های بعضی،که مثل خوره دارد همه را می خورد،سرسپرده کند ما را...

نبادا مصداق لایسمعون و لا یبصرون باشیم ما....

نبادا مصداق و فی آذانهم وقرا.. ما باشیم اینجا....

بپرسیم از خودمان،برای یکبار هم که شده،ولایت از ما چ می خواهد...!

آیا همین که بگوییم ولایت ولایت جانم فدایت کفایت می کند....؟

نه..! کفایت نمی کند...باید خردمندی را توام کرد با عمل...

باید اندیشه را با کار مفید توامان کرد...

باید رودربایستی ها را کنار زد امروز....

گاهی سکوت،یه وقتایی هم جیغ و فریاد لازمست....

به موقع و در آن،اتخاذ تصمیم می طلبد انقلابی گری...

مسئول دزد و رشوه بگیر باید دستش بلرزد موقع امضای نابجا..

زبانش باید ب ت ت پ ت بیفتد او..

عوام که(بقول آقایون!)کاری ازشان ساخته نیست،لذا،دشمن میرد سراغ مسئولین سست عنصر..از طریق آنها ملت را به بردگی می گیرد دشمن..

شیک و اتوکشیده و کراواتی هم نمی رد....

هیچوقت هم نمی گد من آمده ام دشمنی کنم با شما..

دشمن مدام از دوستی بسیارش میگد با ما....

شکل و شمایل خودمان هم در می آید،نفوذ می کند خودمان هم نمی فهمیم گاها....

.اول میگد بگو "ت"....

مسئول ما هم می گد اینکه اشکالی درش وارد نیست می گویم"ت"،و می گد"ت"..

همینکه گام اول را برداشت،دوم راحت تر میشد..

آنوقت می گد بگو "یت"....

مسئول ساده لوح هم می گد اتفاقی که نیفتاد و نمی افتد انشاء الله بیا اینهم"یت"گفتم گفتم دیگر چه بگویم..!؟

بعد،از او در گام سوم می خواهد یک صندلی بگذارد و همزه را هم رویش بنشاند و بگد "ئیت"تا بهایش بدهند بیشتر..

و می گد "ئیت"و بها می دهند او را...و می گیرد و میگد اتفاقی نیفتاده که،بردبردست..

لکن نمی فهمد و نمی داند که این همان بهائیت است لکن،چیدمانش بگونه ای وارونه اینجا...

باید خیلی هشیار بود...

دشمن را نبادا دست کم بگیرند بعضی..

دشمن لقمه لقمه شکم ذهن را پر می کند اول...

ذهن که پر بشد،آنوقت دیگر پرده می گیرد چشم را و گوش را....

بعدسنگین میشد نمی شنود..بعد نمی بیند..بعد بل اضلّهم میشد....

نرم می آید دشمن..

خیلی نرم....

با دوستی می آید و دشمنی می کند او....

همانطور که سبز سیدی را از پنجره فولاد و دست و بازومان،نرم باز کرد و ندانستیم همه...حالا هم هرکه ببندد خودمان می گوییم فتنه گر فتنه گر..!

نوش می آورد لکن،نیشش پنهان عدو....

زیر پایمان را نرم نرم خالی می کند،و با دستان خودمان اغلب....

عده ای هم فقط کراو...

.آ اااب ب ه ه،اون ن قه ه.ه.

(خانم محترمی که طفلش بی تاب است برد منزل،ترک کند جلسه را لطفا،کودک خوابش می آید به حتم،مشایعت بشد،شرح مفصل را بعدا بخواند،طفل مهمترست...راهنمایی کنید خانم را.همکاری کنید تا راه باز بشد آنجا بتواند عبور کند....)

کجا بودیم،چی می گفتیم،خطمان...!

بگذریم...

و لذااا،باید همه بیدار باشیم،تااا، صبح علی الطلوع بشد انشاء ا...

و حضرت مهدی علیه السلام،صاحب همه،و صاحب الزمان،روحی و ارواحنا له الفدا بیایند و پرچم را،و امور را،بدست بگیرند ان شاء الله...

و تا آنوقت کار بسیارست...

بدون مضایقه باید کار کرد....

باید از خدای قادر مهربان بخواهیم همگی،تا ببارد رحمتش را بر ما.....

تا برساند هر چه زودتر موعودش را...

باید...باید بگوییم به عجز همه....که در امور ناتوانیم ما آقااا...خودتان زودتر بیایید مولای خوب...اینجا یک عده در میدان شهرمان،اسب رستم را می گذارند،عده ای هم شبانه رخش را برمی دارند و ذوالجناح می نشانند جایش....!

این شده دعوایشان و مهمترین مسئله بینشان..!

عده ای دیگر هم،مسائل داخله را به خارجه ارجاع می دند آقا..

کسی هم نمی گد خارجه برد داخله ی خودش را اصلاح کند اگر حلال مشکلات است خارجه..!

کسی نمی گد خارجه کی دلش بیشتر از خودمان برایمان می سوزد..!

نمی گند خارجه را چه به داخله.. ...

خارجه اگر رودریایی دارد زیردریایی دارد هواپیما دارد خب بیارد پشت دروازه پولش را از لای درو دروازه بگیرد برد،دیگر چرا مسائل داخله با او مطرح میشد..!

چرا اتراقگاه برایش مهیا می کنند بعضی معلوم الحال..!

فرش قرمز پهن میشد چرا...؟!

مردم...!

دعاهای ما اگر دلی بشد،می آیند امام مستضعفان...

آنوقت،آسمان درهای رحمتش را می گشاید بر ما....

زمین هم،آنچه درون خود مکتوم دارد،بیرون می ریزد،و به فرزندان آدم ابوالبشر،و دیگر مخلوقات عالم عرضه میدارد گنج ها همه را...

 آقای خوب...!

چفیه نماد مستضعفان است،می بندیم به دفاع،دشنام می دهند ما را..

شنیده ایم المحاسن زینت الرجال...

محاسن می گذاریم ناسزا بارمان می کنند آقا....

بدبینی حاکم شده...

نمازخانه ها شیکن،لکن خالی اند آقا... ..

عده ای..مدام پایشان روی خطوطست اینجا....لکن مدام لی لی گفتن و هم نه سوختن اینان..گوششان به شنیدن کر انگار..و ببازی همچنان مشتاق مشتاق تر مشتاقترین...و نه نوبتی رعایت آقااا....

نمی دانم...!

یا ما بشر نیستیم اینجا،یا حقوق بشرشان شده ملعبه ی زبان بازی بعضی،تا که فریفتن همه را..!

آقاجان...!

عده ای اندرین گذر،همه کار می کنند،و نجومی حقوق می دزدند و پاسخگو هم نیستند آقا،و وانمود می کنند کلید هشت در بهشت هم به مشتشان است و دیگران همه درقعر جهنم....!

بیا مهربان...بیا....(بیاروببارربنا.....)

شادی روح شهدا و امام شهدا،شادی روح اموات جمع حاضر،سلامتی خودتون و خانواده تون،ظهور آقامون،سلامتی رهبر معظم و انقلابی مون،پیروزی حق و حقیقت برجهل،و پیروزی اسلام...بر کفر..اجماعاصلوات...

اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد...

نفس مان می گیرد وقتی می بینیم عده ای با چراغ،تیشه به ریشه و،دگری اما،پاچراغ..

بیا...که دیریست منتظریم.آاقاا.

 


انّما بعثت معلما...

کودک بود...می گفتند راستگوست...نوجوان بود...تمجیدش می کردند...می گفتند امین است او...

لکن،آن وقتی علیه ایشان جبهه تشکیل شد که فرمودند:

"انّما بعثت معلما..."

امروز هم،اگر کسی بگوید همین دو رکعت نماز وظیفه ی منست نه غیر آن..

دشمن بالا می برد،تمجیدش می کند....

دشمن می خواهد شما بگویید وظیفه ی من نیست خودشان می دانند،

انها که حقوقش را می گیرند خودشان هم پاسخگو خواهند بود..!

نه....!

آنها که حقوق گرفته اند می بینی که..پاسخگو نیستند رفیق...!

معلم باش...

معلم...

هرس کردن شاخ و برگای اضافی معلمیست...

برخی ریشه ها هم....

آنقدر آبرسانی نکرده اند که...!

پوسیده اند دیگر..

اینها،باید فکر بشد برایش...

توجیه گری،آگاهی بخشی،امر به معروف،نهی از منکر،اینها راه حسین علیه السلام و راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است...

معلمی اینهاست...نه فقط آب بابا...!

خیلی ها می خ...


لا اله الّا الله...

ببیییییین..!

باااشه باشه امضا می کنم،اما دفعه ی بعد اومدی اولا پشتتو قوز نکن اینجوری،دوما گردنتو کج نکن اونجوری،سوما دامن کتتو ول کن دستاتو بنداز راس وایسا آهاا آره خوبه همونجوری همونجوری...

چارما کدو بچین دورقابم بادنجان نه خسته شدم بسکه بادنجان تو!

پنجما یکم انتقادسازنده کن ازم حتی گزنده....

اینهمه هم تعریف و تمجیدم نکن وگرنه مردم میگن چاپلوسیاااا..!

شیشما،چنتا پیشنهادم واسه بهتر شدن اوضاع بده..!

آفرین،خودتو نشون بده،اینم امضا حالا برو بذا باد بیادخفه شدم خیلی گرمه..برو بینم چیکا میکنی..آب باریکه الله...

...؟

ای ی ی خااااااااااک ک ک...!

؟قدر خودتو بدون...

تو را اشرف آفریده او...


سیستبصرون...

هم روحش همراهم...

همزخاک،برون می باید به همت ها...

همهمه آرمانش،فراگیرفراگیر،به جملگی همه امت ها....

آری...مردگان زنده به اندیشه...ما کودکان گهواره...ما کودکان گهواره....ما کودکان گهواره.....


نوجوانی...

آری همراهم...

علی مان.....

لحن القول بود او...

هم کلامش...

کلام خدا علی...

درود خدا بر او...

نمی دانم..

شایدم خدا...

انگشتریش آنجا...!

هنگامه ی نیاز....


به پشتیبانی ملت گفت...

آاااقاااای آم ری کاااااا..!

خاااانوم ان گلیییییسس..!

گهوارگان،هرکدامشان یک رییس علی اند اینجااااا...

میرزایند....بزرررگند.....ملت هاااا،بیدارننند امروووز...

و نه کوچک خاااانووووم..!

سیاست های غلط تاااان،دیگر"نخ"نما شده آاااقااااااااا..!

بس کنید این فتنه ها رااااا....

چه می خواهید ازجان ملت هااااا..!

...خطر،شماهااایییییید نماااا...!

غیر چاپیدن،چه دارید برای ملت هاااا....!

دنیای ملت ها راا،ویرانه کرده اید شماهااا..

برای آبادانی یک خیابانتان فقط..!

بس است دیگرررر....!

بگذارید بقیه هم نفس بکشنننند.....

خودخواه نباش اینقدرر جنااااب..

بترسید اذان خشم ملت هااا...

خشم ملت ها اگر بشد،خدا هم خشم خواهد گرفت....

من هشدار میدم ب شمااا....

برگردیییید...

برگردید ب راه حق...

احترام کنید ملتتان را...

احترام کنید ملت ها همه رااا...

زمین به این وسعت راا،ضیق نکن برای ملت ها آاااقاااا..

خسته کردی همه را خانووووم..

مردم مرگ نگویند چه بگویند زنده باد بگویننننند..؟!

ملت ها حق دارنننننننند...

روحت شاد آقای خوب.....

کاش بودی مهربون...
هم مرا... محقر خانه ایست اینجا... پشت آن کوه بلند... که خورشیدش همه صبح... میزند بالا... آری... آنجا... و درین کوی... آشیانه ایست مرا... هم... فراخ تر... دلی... یار مجازم...! سجّاده ای گسترانیده ام برایت... اندرین خانه... از دل... خوش آمدی... خوش آمدی... این سلامم... استقبالست و هم... بدرقه ی راه تو... "بدرود"...
hpayande@yahoo.com

بسیجی امام خمینی(۱۸٢)
شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۱٠)
هدف ما،مکتب ما(۱٠٩)
راه امام کلام امام(٧٠)
اجلاس جوانان و بیداری اسلامی(٦٩)
مشاوره و راهنمایی(٦٤)
تعهد و خدمت(٦٠)
تزکیه و تعلیم(٥٤)
انجمن اولیا و مربیان(٤٧)
جنگ نرم(٤٠)
مشاوره و فرهنگ عاشورا(۳۸)
مدیریت در مدرسه(۳٥)
اندیشه و تفکر(٢٥)
معلم و عشق(٢٤)
انتخابات مجلس نهم(٢٤)
دهه ی فجر انقلاب ما(٢٤)
تعلیم و تربیت اسلامی(٢٢)
من و تو(٢٢)
گزینش مدیران(٢٠)
خانه و مدرسه(۱۸)
با خدا(۱۸)
فرهنگ بسیج(۱۸)
انقلاب اسلامی ایران(۱٧)
امام عصر، مهدی(عج)(۱٥)
دیروز امروز فردا(۱٥)
ادبیات و مقاومت(۱٤)
داستان بلند(۱٤)
جشن تولد(۱٤)
عاشورا(۱٤)
خدا(۱۳)
ایران و آمریکا(۱۳)
سمت خدا(۱۳)
عشق و مدرسه(۱۳)
شهید و شهادت(۱٢)
پرورش و آموزش(۱٢)
با دوستان مجازی(۱۱)
جنگهای نامنظم(۱۱)
با دانش آموزان(۱۱)
راز و نیاز(۱۱)
قرآن کریم(۱٠)
فاطمه(س)(٩)
دنیا و عقبی(٩)
تولید ملی(۸)
تحول نظام آموزشی(۸)
ولادت(۸)
تربیت کردن(۸)
جملات زیبا(۸)
عید نوروز(۸)
امام رضا(ع)(۸)
اروپا وغرب و تحریم(۸)
کاروان کربلا(۸)
دعا(٧)
مدیریت شرایط(٦)
شب زنده داری(٦)
بهاران(٦)
شهادت(٦)
جنگwar(٦)
غرور(٦)
تقدیر و تشکر(٥)
دوستی و مهربانی(٥)
مشهدالرضا(٥)
امام صادق(ع)(٥)
مدرسه و جنگ(٥)
عصر اینترنت(٥)
تعلیم و تربیت(٥)
داستان جنگ ما(٥)
باشهدا(٥)
زهرا(س)(٥)
شعر(٥)
حضرت محمد(ص)(٥)
چترمان خداست(٥)
تولید و مدرسه(٥)
امام علی(ع)(٥)
شبی را با خدا(٥)
شهید فهمیده(٥)
سپر دفاعی(٥)
جهاد علمی(٤)
ترور دانشمندان ایرانی(٤)
باران رحمت(٤)
سوگواری(٤)
تسلیت(٤)
روانشناسی(٤)
سرور و مولا علی(٤)
خاورمیانه(٤)
کوفیان(٤)
محمد فاطمه(٤)
صراط مستقیم(٤)
بروز باش(٤)
علی(٤)
من و مدیرمون(٤)
شور حسینی(٤)
ترس استکبار(٤)
شهید مطهری(٤)
با امام رضا (ع)(٤)
اوپوزوسیون(٤)
فلسطین(٤)
اندیشه ی نو(٤)
ایرانی(٤)
اینت(٤)
عید غدیر(٤)
سوریه(٤)
پیام تسلیت(٤)
ادبیات(٤)
مادر(٤)
باکلاس اولیها(٤)
فال حافظ(٤)
حسین(ع) و قیام(٤)
فیلم موهن(٤)
خلوت دل(٤)
حضور(٤)
راهپیمایی 22بهمن(٤)
قصه های کودکی(٤)
حساب و کتاب(۳)
غلام رضا کدخدا(۳)
امید به زندگی(۳)
پیوندعاشقانه ها(۳)
پدر بزرگ قصه ها(۳)
قضاوت کردن(۳)
درد فراق(۳)
کلنگ(۳)
عیدقربان(۳)
مشق(۳)
مکتب(۳)
شعبان(۳)
دولت پاک(۳)
مهدویت(۳)
با کلاس اولیها(۳)
شهید(۳)
ولایت و امامت(۳)
اتهام(۳)
بصیرت(۳)
دنیای مجازی(۳)
خیزش و بیداری اسلامی(۳)
پیرجماران(۳)
انرژی هسته ای(۳)
شکروسپاس(۳)
داستان(۳)
خداوندا(۳)
جمهوری اسلامی(۳)
جنگ و تهدید(۳)
پسرک فال فروش(۳)
دهکده ی جهانی(۳)
مقاومت(۳)
بن بست غرب(۳)
پیروان رهبر(۳)
تشکر و سپاس(۳)
ارزشیابی توصیفی(۳)
معلم(۳)
شورا،تبلیغات(۳)
سفر(۳)
تحریم(۳)
با مجلسی ها(۳)
دفاع مقدّس(۳)
آرامش و امنیت(۳)
حج(۳)
مذهب تشیع(۳)
بفرماییدشام(۳)
فتنه(۳)
تبریک(۳)
معارف اسلامی(۳)
شوخی و خنده(۳)
دین و زندگی(۳)
ذهن کودک(۳)
واژگان(۳)
امام حسین(ع)(۳)
تبعیت از رهبر(۳)
راز(۳)
دانش اموز،معلم(۳)
سینما(۳)
قدرت(٢)
انتخابات و رسانه(٢)
درس خداشناسی(٢)
وحدت(٢)
22بهمن(٢)
اعتیاد،بزه،درمان(٢)
گلی برای تو(٢)
ازل و ابد(٢)
شب قدر(٢)
رنگ خدا(٢)
اقتصاد غرب(٢)
99درصد(٢)
ظهور موعود(٢)
از رنجی که میبرم(٢)
صلح و دوستی(٢)
دلاورمردان عرصه ی دفاع(٢)
طنز خنده(٢)
حدیث(٢)
کتاب غذای روح(٢)
بانوی مسلمان(٢)
همنوع دوستی(٢)
گپ و گفت مجازی(٢)
آسمانی ها(٢)
عشق(٢)
تروریست؟(٢)
بید(٢)
میلاد حضرت محمد(ص)(٢)
کربلا عاشورا(٢)
روزنه(٢)
کودک و مدرسه(٢)
هالیوود(٢)
غم و اندوه(٢)
پدرسالار(٢)
سپاس ای برادر(٢)
pars tv(٢)
رهبری(٢)
میدان تحریر(٢)
محرم و مشکی پاره(٢)
تجدد و جهل(٢)
پیر جماران(٢)
سیزده(٢)
هفته وحدت(٢)
رشد علمی(٢)
رمز(٢)
کشتی(٢)
مذاکره ی با 1+5(٢)
خدایا(٢)
با اوپوزوسیون(٢)
کلید(٢)
بیداری اسلامی(٢)
مدارس ابتدایی(٢)
ایران و آمریکا مثل ها(٢)
عکسا و مطالب جالب(٢)
خانه و خانواده(٢)
اعتمادبه نفس(٢)
انتظار(٢)
حضرت معصومه (س)(٢)
دریادلان ولایت(٢)
زینب(س)(٢)
عید(٢)
سقوط شاخص ها(٢)
گذر عمر(٢)
بزرگداشت(٢)
تحولات مصر(٢)
متن دیکته ی کلاس اول(٢)
جهل و تاریکی(٢)
عکسها ی رهبری(٢)
پاک کن و سیاهی(٢)
دنیا(٢)
جرم و گناه(٢)
سال نو 1391(٢)
دکتر شریعتی(٢)
قدر و علی(٢)
عکس های زیبا(٢)
اضطراب و استرس(٢)
سلام و سلامتی(٢)
حسین و زینب(٢)
مذهب شیعه جعفری(٢)
بحرین،افغانستان،عربستان(٢)
اینترنت(٢)
حسین فهمیده(٢)
محمدوعلی(٢)
خوبی و بدی(٢)
پلیس راهور(٢)
صوم(٢)
گنبد بارگاه(٢)
بر سفره ی بزرگان(٢)
صدور انقلاب(٢)
صداقت و راستی(٢)
بخاطر وطن(٢)
شهدای هسته ای ما(٢)
قصه ی مدرسه ی ما(٢)
شادباش و تبریک(٢)
هندونه(٢)
ترور(٢)
آرمان ide(٢)
مثل(٢)
کودک گهواره و کودک مصری(٢)
پیامک ما(٢)
دوست(٢)
مادرشهید(٢)
خلافت وجانشینی علی(٢)
کپی جایز(٢)
اراده(٢)
سلاح پیشرفته ی ما کودکان گهواره(٢)
پارس tv(٢)
علی و عاشورا(٢)
امام حسن(ع)(٢)
هدیه(٢)
اهل خیمه ها(٢)
سرنوشت(٢)
نماز جماعت(٢)
تربیت(٢)
تکریم معلم(٢)
کلاس اول(٢)
گل(٢)
معرفت(٢)
شعوب المصریه(٢)
امامت امام زمان(عج)(٢)
امام خمینی(٢)
عدالت(٢)
حرف دل(٢)
ما می توانیم(٢)
لالایی(٢)
افغانستان(٢)
کاظم(٢)
سه نقطه(٢)
یکیک(٢)
زیارت(٢)
باخدا(٢)
ولادت امام جعفر صادق(ع)(٢)
راه خوشبختی(٢)
بسیج(٢)
سرعت(٢)
پیامک غدیر(٢)
آمریکا و عراق(٢)
قال الصادق(ع)(٢)
روز دختران(٢)
ایران(٢)
پرستار(٢)
یلدا(٢)
13بدر(٢)
اعتقادات ما(٢)
بهار در راهست(٢)
اندیشه ی حق طلبی(٢)
امام جواد(ع)(٢)
شهیدگمنام(٢)
رنج(٢)
زلزله(٢)
سخن آشنا(٢)
زن و بیداری اسلامی(٢)
فوبیا و غرب(٢)
ترس و وحشت(٢)
خیزش اسلامی(٢)
زهرا(٢)
قندپارسی(٢)
عربعجمعجمعرب(٢)
علی و زهرا(٢)
کودک گهواره و امام(٢)
خود(٢)
اهل خیام(٢)
ترنم(٢)
صدای زنگ کاروان(٢)
انتخاب هوشمندانه(٢)
سپاه پاسداران انقلاباسلامی(٢)
فوتبال علم چیدمان مهره ها(٢)
با شهدا(۱)
خبرخبرخبردار(۱)
مشاوره(۱)
استثنا(۱)
الم،المر،حم(۱)
بلال(۱)
خراسان(۱)
نیش تو و نوش من(۱)
نور الهی علی(۱)
باحسین تاحسین یاحسین(۱)
عبادت(۱)
مجتبی(۱)
حسابرسی(۱)
شعب البحرینی و (۱)
سمیه یاسر(۱)
برجک(۱)
یمین(۱)
ابراهیم و اسماعیل(۱)
تشیّع و تسنّن(۱)
رجایی و باهنر(۱)
عشایر(۱)
زهراوعلی(۱)
کوچکتر و بزرگتر(۱)
مشهدی(۱)
استاد منی تو(۱)
ایرانی اسلامی بازی(۱)
زمان ما(۱)
همدلی(۱)
جنگ تحمیلی(۱)
هف(۱)
پرتگاه اقتصادی(۱)
رسانه و انحصار(۱)
دادوستد(۱)
پیام(۱)
قریب من ورید(۱)
راضیه جانی(۱)
میم یعنی(۱)
قائم(۱)
تلاش وکوشش(۱)
فرات(۱)
راه شهدا ادامه دارد(۱)
حمزه زرینی(۱)
مهرحسین و مدرسه(۱)
ایران ما(۱)
آغوش بغل(۱)
آتش عدوست این(۱)
یادمان(۱)
خیالت تخت(۱)
تسلیت ایام(۱)
کاشت گذاشت رفت(۱)
مقصد(۱)
صبر(۱)
نبش قبر(۱)
عهداحد(۱)
فاطمیه(۱)
قند پارسی(۱)
سند چشم انداز(۱)
دست دعا(۱)
مدر(۱)
تری جونز(۱)
9 دی 88(۱)
جنگ طلبی اوپوزوسیون(۱)
تیم ما(۱)
قطره سیلی شود(۱)
نیروی انتظامی(۱)
بی بصیرتی(۱)
صدای آمریکا(۱)
نماز جمعه ی تهران(۱)
بادهای غربی(۱)
نامه ای به رئیس جمهور وقت(۱)
ارز ارض عرض(۱)
شعرشعارشعور(۱)
روز طبیعت(۱)
والدین و فرزندان‏(۱)
او می آید(۱)
قدس(۱)
انتقاد های سازنده(۱)
بیت المال از دیدگاه امام(۱)
مذ(۱)
رهرو پیرو(۱)
صفّآ صفّا(۱)
رمضان ماه خدا(۱)
سخن امام خمینی(۱)
با حافظ(۱)
گذشتیم(۱)
نهال درخت(۱)
اختراعات شما نیاز ما(۱)
پدر(۱)
باسیل(۱)
finish(۱)
میدان ژاله(شهدا)(۱)
جویبارها رودها(۱)
کعبه(۱)
ایرانی زنده و پاینده(۱)
انتخابات(۱)
صامت و مصوت(۱)
مشا(۱)
کبر و کبیر(۱)
زیستن من و تو(۱)
آموزش(۱)
نو بمب آآآ(۱)
عیدتاعید(۱)
ریخت و پاش(۱)
نیاز به شناخت(۱)
قصه ی پیرزن روستایی و جبهه(۱)
اندیشه(۱)
دو دوست همزبان و همسایه ی همدل(۱)
فروشی نیست دکوره(۱)
شناسنامه(۱)
خلاص از شکم(۱)
با ولایت(۱)
ناجی(۱)
طبیعت(۱)
خبرگان رهبری(۱)
خدا دیده می شود(۱)
من من کردن(۱)
مدارس پایین دستی(۱)
12(۱)
امام خمینی و انقلاب اسلامی(۱)
کودک کشی(۱)
خواب و بیداری(۱)
آسمان ایران(۱)
رفیق بی کلک مادر(۱)
پادشاه اعراب(۱)
گور(۱)
اجلاس عدم تعهد(۱)
پیام ورزشی(۱)
کوچ پرستوی مهاجر(۱)
بازی(۱)
مه دی(۱)
سران(۱)
شب نامه(۱)
مش(۱)
هدفمندی تکالیف مدرسه(۱)
united states(۱)
تکلیف نوروزی مدرسه(۱)
تدبیر(۱)
سکوت(۱)
رمضان(۱)
مزد(۱)
دودوو دوی ماای دو او دو نیست(۱)
مرغ و بنزین(۱)
با جانبازان(۱)
سخت و نرم(۱)
باران ترنم روزنه سکوت(۱)
المپیک(۱)
محمدوکوچ(۱)
خدا و عبدش(۱)
قالب پنیر(۱)
آداب ایرانی و رسوم(۱)
میم(۱)
اپل مفروش و گسترده(۱)
obama(۱)
میشود(۱)
روزه(۱)
سیستم444(۱)
ان(۱)
امت رسول الله(۱)
یه هدیه ی توپ(۱)
یک درصدی ها(۱)
شاه بازی ما(۱)
فهمیده(۱)
عینک دودی لالا(۱)
مصباح الهدی(۱)
اونا توسری(۱)
مراس(۱)
صفر و ربیع(۱)
چوخه(۱)
من مثل او(۱)
سبزه و گره(۱)
شانه ی عباس(۱)
دانشتلاش سخت(۱)
کودک گهواره(۱)
احتکار(۱)
هموهم او(۱)
منهتن برج دوقلو(۱)
مکتب مهرورزی(۱)
حمزه زرین(۱)
امام ششم(۱)
امیرالمومنین(۱)
اتحادمسلمانان(۱)
زمین بایر(۱)
جشن غدیر(۱)
حوادث مصر متمدن(۱)
هزارمسجد(۱)
سوریه و مقاومت(۱)
سینا(۱)
تورم!!!(۱)
مراسم تاجگذاری مهدی(۱)
سفینه النجاه(۱)
فوتبال حذفی(۱)
کینه ی شتر(۱)
دوزخیان و بهشتیان(۱)
بهار(۱)
هالیوود و ترس(۱)
همیشه او(۱)
افکارگاه(۱)
یار دوازدهم(۱)
رسومات آبادی ما(۱)
17شهریور57(۱)
بازی ریاضی(۱)
بزرگی و خردی(۱)
ناهیدفاتحی کرجو(۱)
کلاغ سیاه(۱)
کلاه پهلوی گشادگشاد(۱)
حاجی سفیرمونه(۱)
رضاوربیع(۱)
ارزان کالا(۱)
بار(۱)
آقامجتبی تهرانی(۱)
سرکیسه(۱)
مستی(۱)
آرمان کودکان گهواره(۱)
گزیده چون درّ(۱)
دیدن و نادیدن(۱)
مدرسه(۱)
عقربه ها(۱)
اتحادیه(۱)
گناه کبیره(۱)
قدرعلی(۱)
داغ شقایق(۱)
رفتن رسیدن(۱)
رودر وایسی(۱)
ثروت(۱)
فتح قلل علمی(۱)
حزب بعث(۱)
هسته ی ایرانی(۱)
ورزش در مدرسه(۱)
یک(۱)
راز موفقیت(۱)
only god(۱)
تعریف و تمجید(۱)
آبادانی دهکده(۱)
دنیای وارونه(۱)
امام زین العابدین(۱)
شنود(۱)
همو(۱)
نقل زمستانه(۱)
درآمد دارو(۱)
خط راست و خط موازی(۱)
بنیامین و خواب آشفته(۱)
golden glob(۱)
تاریخ(۱)
نگهداری حفظ(۱)
مصیبت عظمی(۱)
عنوان مطلب(۱)
پیامک ربیع(۱)
عید بزرگ شیعه(۱)
طب سینا(۱)
اقتصادوروانشناسی(۱)
قصه های مجید(۱)
سال جهاد اقتصادی(۱)
مشاوره در مدیریت شهری(۱)
همت ملی(۱)
انتخابات ما(۱)
سیاست بازی(۱)
موفقیت(۱)
تقدیم مرزبانان ایران اسلامی(۱)
چراغ راه(۱)
گربه ی بیدار(۱)
چوب الف و ب(۱)
شرط شام(۱)
تغییر(۱)
چکش و پسته ی لال(۱)
نا امنی(۱)
گالری(۱)
جشن ولادت گزل امام(۱)
معمرقذافی؟؟(۱)
امضا و پرونده(۱)
مناسک حج(۱)
رقیه و عاشورا(۱)
صورت و سیرت(۱)
کلاس اولی ها(۱)
شیرژیان پارسی و اسدالله عرب(۱)
یا مقلب القلوب(۱)
نور علی نور(۱)
زبان و قیامت(۱)
دکترچمران(۱)
چاوز(۱)
فال(۱)
قافله سالار(۱)
مهدی(۱)
متن(۱)
مودت و دوستی(۱)
پگاه تحول(۱)
سانسور(۱)
امیدعمادعمود(۱)
زندگی(۱)
آسمان تاریک(۱)
ولادت برگزیده ی خدا محمد(۱)
تئاتر(۱)
کشاورز(۱)
پرسش و پاسخ(۱)
امام خامنه ای(۱)
شهیدبهشتی(۱)
چهارشنبه آخر سال(۱)
قاب(۱)
چوب تر(۱)
جاودانه(۱)
ارتش مصرگل یا گلوله(۱)
عکس(۱)
دادگ(۱)
حریف خشن(۱)
بدعهدی(۱)
مهدی(عج)(۱)
سید حسن نصرالله(۱)
اشک(۱)
نعمت خدا و یلدا(۱)
حجربن عدی(۱)
شبرنگ جماعت(۱)
پروژه افتتاح(۱)
ذی الحجه(۱)
امداد جاده(۱)
نفاق(۱)
مرگ زندگانی(۱)
عجز آمریکا(۱)
مشاوره و اینترنت(۱)
عکس حرم امام رضا(۱)
آیین همسرداری(۱)
سقا(۱)
مرگ(۱)
نماز عید فطر و عطرحرم(۱)
سوزاندن کتابش(۱)
فریادآزادیخواهی بشر(۱)
یوم الموعود(۱)
روزدختران(۱)
بود و نبود(۱)
راه و بیراه(۱)
رئوف(۱)
بحرین مقاومت(۱)
فرزندان زهرا(۱)
او(۱)
باب و ناباب(۱)
ما تنها نیستیم(۱)
خیروصلاح(۱)
نماز(۱)
copy(۱)
جود و والجبروة(۱)
شها(۱)
بمب های هسته ای(۱)
خانه ی ما(۱)
اخت(۱)
یحاسبواقبل ان تحاسبوا(۱)
وال استریت(۱)
غور تفکر(۱)
انبارگردانی(۱)
اوباما(۱)
سجاد(۱)
راه هموار(۱)
chenge(۱)
آدینه(۱)
منطقه و جهان پیرامونی ما(۱)
حریم(۱)
به هشت بهشت(۱)
دشت بلا خیز،کربلا(۱)
پرسش مهر(۱)
فریاد(۱)
شعرزندگی(۱)
پادشاه پادشاهان(۱)
شعوربشر(۱)
ما و زمین(۱)
خواسته(۱)
مرحوم معلمی(۱)
خطرعلم(۱)
پیامک کودک گهواره(۱)
تجاوز(۱)
پدربزرگ(۱)
ایرانی نوعدوست(۱)
تبلیغات روزنه(۱)
مسلم بن عقیل(۱)
قول انتخاباتی(۱)
گهواره و امام(۱)
قزل امام(۱)
خوش بینی(۱)
ذهن خوب ذهن بد(۱)
فرهنگ(۱)
عسل(۱)
شو(۱)
سرداران(۱)
شیخ نمرباقرالنمر(۱)
پیشرفت ایران(۱)
شاهد129(۱)
تمدن ایران زمین(۱)
فاطمه و علی(۱)
عربستان(۱)
ارث(۱)
13و بدر(۱)
ی کیک(۱)
حضوروغیاب(۱)
فیش(۱)
درختکاری(۱)
گفتمان ما(۱)
سوال امتحانی(۱)
طوفان(۱)
راست و حسینی(۱)
بروز(۱)
آی قصه قصه قصه(۱)
قارقار من و لالایی بابابزرگ(۱)
یاران رسول(۱)
خوشامدگویی(۱)
وظیفه ی مسئولین(۱)
نـــیش و نـــوش(۱)
هوگو چاوز(۱)
کرکری تیمی(۱)
قالی بافان ایرانی گره(۱)
والیبال ایران(۱)
پنیرلیقوان(۱)
کام بک و کامی(۱)
نهضت سوادآموزی(۱)
مسجد(۱)
مهربانی صادرات(۱)
یاروم مشه بیه!(۱)
صهیونیزم(۱)
انرژی مثبت(۱)
پرش(۱)
کلاغ خوش خبر(۱)
عسکریه(۱)
بشاراسد(۱)
شهید بیمه کرد(۱)
سوریه عمه(۱)
مصرکهن و الازهر(۱)
یک یک(۱)
مسافرت(۱)
تلاطم و آب ها(۱)
arabic(۱)
بی تدبیر(۱)
سیلی ما(۱)
مرگ بر سیسی(۱)
نجوای(۱)
وزارت دفاع(۱)
غزه عزة(۱)
تیتر(۱)
قطار ریل آزادی(۱)
دنیای کوچک ما(۱)
مع(۱)
همه باهم(۱)
سخن قصار(۱)
بابا آب داد(۱)
به روایت تصویر(۱)
بر فرق علم(۱)
کتاب و کتابخوانی(۱)
اشعار رییس جمهور(۱)
تدریس قرآن(۱)
امیرعرب(۱)
ایرانی و فرهنگ(۱)
نامه(۱)
دوران ابتدایی(۱)
خدا و رسول(۱)
توطئه(۱)
خشت(۱)
شایعه و فریب(۱)
عیب(۱)
تاکربلا راهی نیست(۱)
برجام(۱)
بسم الله الرحمن الرحیم(۱)
آریا(۱)
دختر(۱)
صلوة(۱)
قدرقرآن(۱)
تبریکات عید نوروز ما(۱)
جیش المهدی(۱)
شرایط سخت(۱)
کودکی و اندیشه(۱)
حق علیه باطل(۱)
امام رءوف(۱)
اشک بر حسین(۱)
ما با ولایت زنده ایم(۱)
فتح والنصر بقریب(۱)
والله نور(۱)
سرو(۱)
اعتبار روایی پایایی(۱)
انقلاب و ریشه ها(۱)
بازگشت(۱)
22 بهمن 1366(۱)
بیداری عمومی(۱)
شهیداحمدی روشن(۱)
اجابت(۱)
جنگ(۱)
شهیده(۱)
مبارزه(۱)
مالک اشتر و علی(۱)
مرده خواری و غرب(۱)
دیالوگ گفتمان(۱)
آتش(۱)
persian(۱)
صفا و مروه(۱)
رشدکودک(۱)
رزمایش(۱)
وطن ناموس(۱)
غضنفر(۱)
دشمن ما(۱)
نوبل(۱)
شوق پرواز(۱)
نخب(۱)
دور و نزدیک(۱)
مشقنا حربنا(۱)
بیادشهیدستاری(۱)
تسخیر(۱)
شیعه و سنّی وحدت(۱)
کوته سخن(۱)
خبر داغ داغ(۱)
فلسفه و عرفان(۱)
کبیر امیر(۱)
شهدگمنامی(۱)
نثر(۱)
افغانستان ایران(۱)
تربیت و تعلیم(۱)
قتل عام دسته جمعی(۱)
مسکن مهر(۱)
داستان کوتاه(۱)
پول دستی نداریم(۱)
پول پول پول(۱)
مهر(۱)
سکه(۱)
عرفه(۱)
مصر(۱)
اعداد(۱)
دوستی و پیوند(۱)
قمصرکاشان(۱)
عیدنوروز(۱)
مجمع عمومی(۱)
پرنده های دشمن(۱)
انتخابات و مثل های ما(۱)
سیسی رشی تو(۱)
کودکی جوانی پیری(۱)
با پدر بزرگ قصه ها(۱)
دور زدن ممنوع(۱)
دانشمندان ایرانی(۱)
حضرت عباس و جرعه ای آب(۱)
نام و نشان(۱)
جشن ازدواج(۱)
دانشگاه(۱)
درمان با na(۱)
علی(ع)(۱)
بخل(۱)
بزرگترین کوچکترین(۱)
حریم یار(۱)
دعاودانا(۱)
اوباما میت رامنی(۱)
طبیعت مهربون(۱)
سفرهای استانی(۱)
حکومت کردن(۱)
بالانس(۱)
اشکهایی که(۱)
یه گام به جلو(۱)
حاج احمد متوسلیان(۱)
باحافظ(۱)
لطیفه،جک(۱)
اسلام(۱)
مرحوم مرتضایی(۱)
کلاس ششم(۱)
قدرت و افتخار(۱)
ورود امام به ایران(۱)
کاروان(۱)
امام کاظم (ع)(۱)
تکریم(۱)
تلکه کردن(۱)
احترام احترام میاره(۱)
مهارت(۱)
خانم زینالی(۱)
گریمور(۱)
همهمه ی ایام(۱)
دنیاوعقبی(۱)
سید الساجدین(۱)
اتفاق(۱)
ما توانمندیم(۱)
21رمضان(۱)
110شهیدترور(۱)
تولد(۱)
نیکی توفیق(۱)
سایه ی وحشت(۱)
سوغات خراسان(۱)
لیبی و انقلاب مردمی(۱)
مسافر(۱)
جذب حدّاکثری(۱)
پروفسورگنجی(۱)
نبرد احمقانه(۱)
کودکی ها(۱)
کوی خموشان(۱)
اصلاحات نرم(۱)
پرستوها(۱)
رحمن و رحیم(۱)
نیایش(۱)
الله(۱)
مهربانترین مهربانان(۱)
عطف به(۱)
ظلمات(۱)
پیشی(۱)
دم(۱)
شنودآیفون5(۱)
مهمتر جامع تر(۱)
متن ادبی(۱)
بهشت و جهنم(۱)
فاطمه کوثر عاشورا(۱)
حاج محمود خودمون(۱)
افتخار(۱)
منطق و خردگرایی(۱)
لیلی(۱)
تیراندازی(۱)
کبوترحرم(۱)
شب های سنگر(۱)
متمم(۱)
چشمه(۱)
کلاس(۱)
دغدغه پیرجماران(۱)
نگهبان(۱)
سوزن و جوالدوز(۱)
شام غریبان رضا(۱)
نمونه سوال(۱)
وابستگی(۱)
دنیای مجا(۱)
اذان ازان(۱)
شهید آوینی(۱)
استرس و امتحان(۱)
عکس امام خمینی(۱)
آراء اکثریت(۱)
اعتماد(۱)
دوستی(۱)
na(۱)
مج(۱)
منمنی(۱)
پسورد(۱)
عیدی(۱)
دشمن زبون(۱)
وزارت اموزش و پرورش(۱)
کلینتون(۱)
غزّه(۱)
گذشته(۱)
کتاب فرانسه(۱)
درس(۱)
ییلاق از قشلاق(۱)
میثاق(۱)
حال(۱)
جدید جدید(۱)
مهلا ریگ(۱)
حب علی(ع)(۱)
نمازونیاز(۱)
خوشبختی(۱)
مقسوم علیه(۱)
کوروش عرفانی(۱)
همایش های ما(۱)
حادثه(۱)
دمی با خدا(۱)
همکاری(۱)
با رئیس سازمان صدا و سیما(۱)
حوزه(۱)
500کیلومتری(۱)
تمدن(۱)
غنیمت(۱)
مذاکره من و تو(۱)
حجاب روسری(۱)
مدرسه و مقاومت(۱)
بیا در این دایره(۱)
قانون(۱)
سلسبیل و کوثر(۱)
آفرینش ما(۱)
لاشرقیه لا غربیه(۱)
پیامبرویاران(۱)
ایران ایتالیا(۱)
وحدت برادری(۱)
دیوان(۱)
السلام علیک(۱)
5+1+1(۱)
کوثر(۱)
شب چله(۱)
محمودرجایی(۱)
تغییر نرم شعور ایرانی(۱)
voa(۱)
پیامک صبح(۱)
ارز(۱)
همدم(۱)
تنهایی(۱)
سوریه گروگان آزاد ایران(۱)
الحمدلله رب العالمین(۱)
لبخند(۱)
عیدی انقلاب به ما(۱)
سالمندان(۱)
گل رز(۱)
خاک(۱)
جمشیدمشایخ(۱)
رقص گل(۱)
اسرائیل و بن بست(۱)
کهن الگو(۱)
گودال قتلگاه(۱)
رسانه ملی(۱)
درازتر از یلدا بود،آن ظلمت(۱)
حسین(۱)
فا(۱)
شورای شهر ما(۱)
والله خیرالحافظین(۱)
ننه علی(۱)
رابطه ی حسنه(۱)
سلطنت خدا(۱)
گر(۱)
نوجوان کربلا(۱)
امپریالیزم غرب(۱)
هنر(۱)
شیر کنترل نفت(۱)
من مرکاواش(۱)
انتخابات نرم(۱)
ردّ پای غلط(۱)
لب تشنگان(۱)
شهدا(۱)
دوست اوست(۱)
عروس و داماد(۱)
رجب(۱)
خشم(۱)
سوری سروی اورسی(۱)
من و خدا(۱)
خرمن های شرقی(۱)
for you(۱)
عاشقانه(۱)
ترکیه و سوریه(۱)
علی اکبر(ع)(۱)
سربازوطن(۱)
دسته گل(۱)
آیت الله طالقانی(۱)
کنایه(۱)
رنگین کمان(۱)
باشهدای تازه تفحّص شده(۱)
نوروز92 و زهرای رسول(۱)
قربانی(۱)
یک و نودونه(۱)
بالبال بال(۱)
بشریت امروز(۱)
تعلیم و تربیت تربیت(۱)
هک حک(۱)
خرمنکوبی آبادی ما(۱)
ریگی و زخم زبان دوست(۱)
روز نیروی هوایی(۱)
مطالعه(۱)
ولنتاین و مهرورزی(۱)
میدان لولو بحرین(۱)
باقرآن(۱)
دانش اموزان لیبیایی(۱)
صادق بودن(۱)
دوستان خدا(۱)
حوادث مصر(۱)
هوالرفیق(۱)
خواب(۱)
ادبیات و تجارت(۱)
روزگار آموزگار(۱)
من و حسین(۱)
جشن و سرور(۱)
گهر دورود(۱)
مدرسه خانه ی دوم(۱)
لانه ی کلاغ(۱)
ایرونی(۱)
غور ، عاشورا(۱)
زرد(۱)
آرمان اسراییل(۱)
صیدصیاد!(۱)
مثل پارسی(۱)
اوستا(۱)
معماری شخصیت(۱)
اسراییل و حماس(۱)
خلقت بی نظیر(۱)
طرح دولت(۱)
لکّ(۱)
شهراورد76(۱)
شهدای7تیر(۱)
معبدپارسیان(۱)
هتک حرمت(۱)
iraq war(۱)
حسد(۱)
جهاد اقتصادی(۱)
قانون آبادی ما(۱)
تحویل سال نو(۱)
نقل بابابزرگ(آب انار)(۱)
ارزش افزوده(۱)
غدیروعلی(۱)
رندانه(۱)
تمدن کهن ما(۱)
تری جونز،باسیل(۱)
سادگی ما(۱)
تلویزیون پارس(۱)
زلزال(۱)
شوخی با حافظ(۱)
مرخصی منطق محروم(۱)
انقلاب مردمی(۱)
بیادپدربزرگ(۱)
نهم دی و بصیرت(۱)
فقراقتصادی(۱)
تضارب آراء(۱)
ایران و روح الله(۱)
سوارکاری(۱)
همهمه(۱)
همّت ایرانی(۱)
مبارک نامبارک(۱)
فتنه های آخرالزمان(۱)
آموزش نماز و قرآن(۱)
بزرگ کوچککوچک بزرگ(۱)
پسته لال(۱)
اسماء الله(۱)
دانا و نادان(۱)
حقوق بشرما(۱)
خدا هست(۱)
یدالله فوق ایدیهم(۱)
قائم مقام فراهانی(۱)
بهلول(۱)
دودست به نشانه پیوند(۱)
ج(۱)
مهمونی خدا(۱)
کرسی و صندلی(۱)
لولاگر(۱)
تیم ورک(۱)
انتقاد گزنده سازنده(۱)
نصر(۱)
شخصیت سازی(۱)
سپاه و ارتش با صلابت ایران زمین(۱)
افطاری ما(۱)
فراغ(۱)
ماه خدا(۱)
نقشه(۱)
شبیه جک(۱)
امام و پیشوا(۱)
پاک بمان(۱)
انسان دوستی(۱)
خارجی(۱)
خواستگاری خربزه(۱)
جدایی نادر از سیمین(۱)
با شهریار(۱)
بابا باران آب زمین(۱)
تاجیکستان(۱)
دفتر ریاست جمهوری(۱)
بحرین و استارت(۱)
زوال(۱)
امام حسن عسکری(ع)(۱)
نوید(۱)
ایران آباد(۱)
اندیشه عاشورایی(۱)
روح الله(۱)
گذر از بیشه ی عشق(۱)
رهبرش خواند رهبر(۱)
هدفمندی یارانه(۱)
خدمتگزار(۱)
پیامک(۱)
پس(۱)
اننا منتظر(۱)
یسار(۱)
کورمانجی خراسانی(۱)
کرمانجه خراسانه(۱)
جوانه ی بهار(۱)
بمبگذار انتحاری(۱)
کلام وحی(۱)
راستش را بگو(۱)
مسابقه بخوربخور ما(۱)
یاحسین(۱)
آزادگان(۱)
یک رنگی(۱)
خیرالحافظین او(۱)
اهل الکبریاء والعظمة(۱)
تولدی دیگر(۱)
نگرش(۱)
دل(۱)
آذربایجان و مردونگی(۱)
پاکستان(۱)
مدارس سوریه(۱)
ورزش و جوانان(۱)
استقلال پرسپولیس(۱)
مذاکره(۱)
دل اشوب(۱)
نور(۱)
قصه ی ابراهیم ادهم(۱)
اینده(۱)
آب و آتش(۱)
ریزش و رویش(۱)
دلار و یورو(۱)
چرتکه(۱)
ریاضیات پنجم(۱)
طنز(۱)
تهمت و همت(۱)
حوزه و دانشگاه(۱)
ونزوئلا(۱)
مدرسه ی مجازی(۱)
آینده نگری ما(۱)
حقیقت(۱)
شفق(۱)
والنّعمة(۱)
حمد(۱)
میلی(۱)
ایران و حزب الله(۱)
شورای(۱)
گرانفروشی(۱)
صلوات(۱)
صیام(۱)
اربعین حسین(۱)
قارقار کلاغ بهتر از بوی باروت(۱)
پیوستگی گسستگی(۱)
پرولتاریا(۱)
رموز میم(۱)
سردار(۱)
اسلام ستیزی(۱)
یار(۱)
ایران فضایی(۱)
حضرت معصومه(۱)
مشاعره(۱)
پیامبراعظم8(۱)
زینت عابدین(۱)
حقوق بشر(۱)
فاطمه جانی(۱)
شیشه ی غرور(۱)
محرم(۱)
فرزندخاورمیانه(۱)
درددل(۱)
کرامت(۱)
تشنه لبان کربلا(۱)
تیم برنده(۱)
دیدبان کلاغ آزین لانه(۱)
اذان(۱)
آموزش و پرورش(۱)
آبادی ما(۱)
علی و محراب(۱)
اقتصادمقاومتی(۱)
تغییررفتار(۱)
بادوستان مجازی(۱)
مهربون(۱)
press tv(۱)
3کار سخت(۱)
بی مهابا(۱)
ملت های بیدار(۱)
خانه ی عمه(۱)
رعب و وحشت(۱)
عشق و زندگی(۱)
حربن یزید ریاحی(۱)
هواپیمای جاسوسی(۱)
جناب و جنابان(۱)
قدس،قبله ی اول(۱)
شبی با علی(۱)
روز درخت کاری(۱)
شور(۱)
گناه(۱)
وزنه برداری(۱)
به یاد آن یار سفر کرده(۱)
1%(۱)
ددهه ی فجر انقلاب ما(۱)
تا شهادت(۱)
بازار(۱)
بی مهری و مدرسه(۱)
بایاران سفر کرده(۱)
مشکلات شکلات(۱)
زن(۱)
انتقاد(۱)
شیعه(۱)
نار و انار(۱)
کتابت(۱)
دوکاج(۱)
بحرین(۱)
ارزشیابی(۱)
حزب الله(۱)
قانونمندی و شایسته سالاری(۱)
رقیه و شام آخر(۱)
مشترکات مسلمانان(۱)
همسایه مون(۱)
شکلاتی(۱)
پیچ خطرناک(۱)
ما و علی(۱)
بی بی(۱)
نوح نبی(۱)
مراحل رشد(۱)
هنرمندان ایران زمین(۱)
نمره ی انضباط(۱)
مسیر(۱)
قلم(۱)
ایرانی مسلمان(۱)
گاف پرشین تی وی(۱)
قصه ی پرغصه ی ما(۱)
زائر بارانی(۱)
چهلمین روز سفر(۱)
وضو نماز آب زلال(۱)
13آبان دانش آموز(۱)

 

حمزه پاینده

 

 


 

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin