هوالحیّ...

بعدشم سلام...

دیگه هم ...

دیگه هممم...

...

هیچی هیچی...

دیگه هیچی...

همون "سلام" همه چیه...

.

فقط...

دمشون گرم...

که میتونن 12 قسط معوق مسکن رو بی خیال شن فعلآ...

و هیچکسو به خاطر بدهی معوق از خونه ش بیرون نمی کنن...

و همین یعنی مدیریت خوب...

و توانمند...

.

بعضی از دوستانم که اینجا 124قسط معوق دارن و...

بازم باهاشون راه میاد نظام...

نظام که میگم یعنی ما...

یعنی همه...

یعنی اکثریت...

یعنی رهبر...

یعنی بسیج گهواره...

بگذریم...

.

در مقابل...

و یه گوشه ی دیگه ی آبادی...

یع عده ای...

دارن یه عده ی دیگه رو بی خانمون میکنن...

و پلمپ...

آن حرارت عشق...

هم کانون...

اونم فقط بخاطر چند قسط اندک...

که مانده معوق...

و نه به شمار انگشتان دستی حتی...

که یک شاید... هم مانده باشاره...

و آن یکی هم...

.

بگذریم...

.

و ختم کلام اینکه...

پاش هستیم رفیق...

.

بقول اون اوستامون...

که وقتی بهش میگفتیم:

"بشه نبشه؟!!"

بلند می گفت:

"بشه"... "بشه"...

.

شده بود سوژه برامون...

.

خدایش بیامرزاد...

.

.

.

 

 

 

 

...

"بسّه دیگه"...

.

حواست هست کجا اومدی...!

.

قربون اون چشات تموم شد..."

.

برو بالا...

/ 0 نظر / 33 بازدید