خداوندا ...

خداوندا !

هدایت کشتی زندگیمان ،در این اقیانوس متلاطم (دنیا)،با این امواج سهمگینش ،فقط از عهده ی تو بر می اید وبس !

حقیر،عاجزم وناتوان ،

از پیش بردن این کشتی تا ساحلی امن !

پس هدایتم کن ،و لجام اختیار زندگی ام را بدست گیر ،

تا در ساحلی امن ،

همراه خانواده ،

لختی بیاساییم.

بارالها!

توراسپاس ،به خاطر همه ی انچه تاکنون عنایتم کردی و خواهی ام بخشید ،

و به خاطر آن نداده هایت نیز . . .

"ولاریب ،ذلک خیر لی"

/ 0 نظر / 8 بازدید