حتتتتتتتتتتی...!

هم نگهبانا بیدارن هم پاسبخش...

.

.

.

حتی اگه یه نفر معرفی میشد...!

و حتی اگه اون یه نفر من نبودم و اون بود...!

بازم تمکین می کردم و همهمکاری...

و دیگه اینکههههه...

کمک هام فراوووون...

تا ارتقا...

و همه...

که همهمه...

                                                                      "میرم لالا...بیدارن خو"

.

.

.حمدلله...

/ 0 نظر / 30 بازدید