تا بسازم زنگلی...

آری همراهم...

قوطی اش خواهم...

هم به "تبرّک" این قوطی ش...

تا بیاویزم...

به آشیانم آن بالا...

که پرصداترینست این...

چونان...

"زنگل"...

که طوفان ها...

هم بادها...

و نسیم ها هم...

.

زنگل...از زنگوله بزرگتر است...جرس فک کنم بزرگتر از زنگل را گویندکه مخصوص اشتران است...به منزله ی زنگ اخبار...گاه خطر...بله...اینجوریاست اوستا...و هستیم...تبرک خراسان...جانماز...لانه ی کلاغ...مهندسی زلزله...ریشترها...

                      

/ 0 نظر / 13 بازدید