یادتون هست گفتم...!!!!!!

یادتون هست؟ گفتم اگه تصمیم گیرنده باشم!!!

یه گوشه ی حیاط، یه دفتر ویژه برای اولیا در نظر می گیرم؟؟!!!

در مورد همون اتاقه میخواستم اضافه کنم :

 "فراموش نکنید که درب ورودیش توی خیابون باز بشه!!!!

پنجره ی اون اتاقه هم توی محوطه ی مدرسه!!!! دیگه فعلآ همین..."

 

/ 0 نظر / 4 بازدید