عاری از مهر...

پدربزرگش نتونست...

باباشم نتونست...

حالا این آقای خارج نشین که تمام عمرشو اونور زندگی کرده...!

میخواد که برای ما چیکار کنه مثلآ...؟!

نه تو بگو...!

متحولّمون کنه...؟!!

_تو چه ساده ای هموطن...!

بگذریم...

اومدم بگم...

اولآ سلام...

دومآ...

ما پدربزرگایی داشتیم و داریم...

که تونس تن...

هم نوه هاش به تعدّد...

و توانمند...

که می سازیم...

به "همت" ها...

.

و نه خاموش...

این "احمدی" ها اینجا...

.

که "روشن" تر...

 

                                                                              "میکرو هسته..."

/ 0 نظر / 22 بازدید