مدیران در مدرسه...الگوبرداری غلط!!!!!!!!

با توجه به تجربیاتم در طول 18 سال تدریس در مدارس ابتدایی میگویم:

"اکثر مدیران مدارس در این پایین دست،

همان روشی که در دوران دبستان رفتنشان،

از مدیرانشان دیده اند را !!!!!!!!

متاسفانه الگو برداری کرده!!!!!!

و بدون هیچ تغییری!در روشهای پیشینیان!!!!

امروزه هم آنرا به اجرا گذارده اند هم بر معلمان! وهم بر فراگیرانشان!!!!!!! "

"روش مدیریت یک سپاه دانشی که 40 سال از ان مدیریتش می گذرد!!!!!

امروز به چه کار ما می آید؟؟؟؟؟؟؟؟"

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید