فقط یک کلمه کافیست...!!!!!

آنگاه که کلامش را همراه شیر مادر می آمیختم و !!!

به تک تک سلولهایم می سپردم...!!!

به وظیفه ام پی بردم که:

من فقط یک وظیفه دارم...!!!

آری،

زمزمه ی "الله" در گوش بکر کودک وظیفه ی من شد...!!!

چون قرار بود معلم شوم آنروز...!!!

و همانجا شنیدم که آن یار سفر کرده مان می گفت...!!!

" معلمی شغل انبیاست...!!!"

پس همان یک کلمه همه چیزمان را بسنده میکند...!!!

به قول آقامون...

همین ولی نعمتمون...!!!

امام هشتمین...

امام رضا(ع)

که محمد کیان رو خواست ازو...

تا هدیه مان بخشند....!!!

و بخشیدند...!!!

به قول همین آقا ی بزرگوارمون:

" بشرطها و شروطها...!!!

اونم این !!!

که:معلم باشیم همین...!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید