انجمن اولیا و مربیان...

بسیار مفید خواهد بود اگر به پدران و مادران این اجازه را بدهیم،

و از اولیای دانش آموزان بخواهیم تا در یک تعامل صمیمانه، (توآم با همکاری متقابل)،

 آنها که میتوانند و علاقه دارند!

در طول سال،

یک یا دو جلسه را در محیط کلاس حضور یافته،

و به اختیار خود آن یک ساعت را اداره کنند!!!

آنها میتوانند از مشاغل خود برای بچه ها بگویند!

و گاهی آن بانوی طراح میتواند بهتر از معلم، تصویر یک منظره را روی تخته ی کلاس کشیده و به بچه ها آموزش دهد!!!

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید