ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم...

لیک ن...

و نه خرسند...

از داغ تو..

که بر دل...

.

و نه داغ تو خواستن...

.

آری همراه نیمه شبم...

ایرانی...

صبور است و هم...

دلی بی کینه او...

.

و همینان...

که مدام می گویی بزبانی...!

درد شعبی کشیده اند که مپرس...

سنگین سنگین...

و تلخ تلخ...

که چشیده...

از برای من و هم تو...

.

و بی وفاییست اگر...!

/ 0 نظر / 41 بازدید