تیم ورک...

ماااهمه باااااهمممم...

یه تیییم هستیییمم...

.

حتمآ...

برنده ه میییشیییمممم...

.

همه باهم میگیم...

ایگوانا ایگوانا ایگوانا...

.

همه با هم میگیم...

تیکو تیکو تیکو تیکو...

هوووووووووووو...

چیژی نمونده بود...!

.

ازپل چوبی گذشتیم...تیک...

از آتشفشانم گذشتیم...تیک...

حالا مونده...

دیوار بزرگ...!

به یه نفرخیلی قوی نیاز داریم تا سنگو از سر راه برداره...

همه بگین بنی بنی بنی بنی...

و...

بنی آدمی...

که...

اعضای یک پیکرند...

.

و...

عیدمون مبارک دوست و دشمن...

ما به نامت زنده ایم یا علی...

ادرکنا آقای خوب...

/ 0 نظر / 37 بازدید