هم...معلمی رفت...

بچه ها یه وقت روز جمعه ای فراموش نکنیم از رفتگانمون...!

یادتون که هس...؟!

آره آره...

ای لششکر صاحب زمان آماده باش آماده باش...!

با نوای کاروااااااان...بار بندید همرهان...این قافله عزم ه ه ه ه...

کرب و بلاااااا دار-------د...

خدا رحمتش کنه و با شهدامون محشور...

و ما را هم...

بگزافه...

هم...

اضافه...

/ 0 نظر / 22 بازدید