نام و نشان...

ای شهید...!

از اینکه مرده ام شرمنده ام...

.

همین...

و چیزی ندارم از برای گفتن...

.

که تویی همه نام و...

هم نشان اینجا...

.

و نام ها...

همه از تو هویدا...

هم نشان ها...

.

                                       "بازگشت پرستوهای مهاجر و فصل بهار..."

                                               "خوش آمدی به آغوش وطن..."

/ 0 نظر / 20 بازدید