دریا و آب...

به دریا می اندیشم و به آب!

و به ماهی گرفتار در تور صیاد!

او هم...

به دریا می اندیشد و به آب!!!!!!!!

برای آدمی ساحل آغاز دنیا است و برای ماهی پایانش...!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید