همه+گان...

و همگان...

همه چیز ندانند...

 

و همه چیز را...

همگان دانند...

...

و سلامم اینبار با تو...

آری مهندس...

آری منتخب...

آری شورا...

آری رییس...

و تو ای خندان...

از پس این تبریکم...

تو بدان اما...

کز میان این هارمونی شهر...

و این تراورتن و نی ریز که گویی بزبانی...

وز لابلای این...

رزهای رنگارنگ...

که کاشتنش...

همه آرزوی توست...

تو بدان و...

آگاه باش تو...

که "انسان"ی...

برون همی آید او...

ازان..اذان..

خانه و هم کاشانه...

و تا "ادمیت"...

آری...

ادمیت...

آدمیت خواهد او...

که "روح خدا" درو...

این انسان...

...

و این...

روح اوست همراهم...!

که شکلاتی باید...

که شکلاتی باید...

که شکلاتی باید...

 

..شاگردتمبل امام روح الله...

کودک گهواره...

/ 0 نظر / 24 بازدید