و نه پرپر این گل...

که عطرش فراگیر...!

اندرین پس کوچه های سکوت...

و چه مستانه...!

این "نو گل محمدی"...

ازهر.. .                                                                                                                                              "مراسم گلاب گیران"

/ 0 نظر / 19 بازدید