شان...ت...م...

راستی حسین...!

نام تانک ت (تانک شان) چه بود آن دیروز...

که برگزیدی تو...!؟

 

نمی دانم...!

شاید مرکاوا قرعه ام امروز...

 

آری همکلاسیم...!

زود زود...

می آیم حسین...

و باز...

به کلاسی با تو...

و آن جا...

 

لیک ن...

نه خط کشی اینبار...

و نه قسمت میزها...

که هر که...

تا هر کجا رفت...

هم...

رنگ هاهمه آزاد...

آزاد آزاد...

/ 2 نظر / 21 بازدید
پالیز

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــمــــــــ نه ضعیفمـــــــــ .. نه کودکم.. بلکه پر از احساســـمــــــــــ