دلواپس فردا...

خداوندا!

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم!

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را...!

مبادا گم کنم اهداف زیبا را...!

وناگه جا بمانم از قطار موهبتهایت!

دلم بین امید و ناامیدی میزند پرسه!

خداوندا مرا تنها، تو نگذاری...

/ 0 نظر / 7 بازدید