خالی از یادتو یکدم نبودمحفل ما...

سلام...

من خوبم...

تو خوبی...؟

راستی یه چیزی...!

اینجاااااااا...

همه چی ی ی ی ی...

درهمه ه ه ه ه ههه...

آی رهااااا..!

آی رهااااا...!!

/ 1 نظر / 47 بازدید
................................

دلت خوشه وبلاگ داری؟ریدم تو وبلااگت