مشاوره در رفاقت

رفاقت اگر مادی شد، ادامه ی ان برای هیچکدام از طرفین سودی نخواهد بخشید؛

باید پاک وبی غل وغش جلوه کنیم،

هم در ظاهرمان و هم در باطنمان ؛
در تعامل با انها که رفیق نامیدیمشان!!
وگرنه هم وقت مخاطب مان را،
و مهمتر از وقت دیگران، وقت خودمان را،
به بطالت گذرانده ایم!!!
بعنوان مثال؛
اگر شما در سخت ترین شرایط (باز هم تاکید می کنم در سخت ترین شرایط )،به یکی از دوستانتان مبلغی را کمک کردید تا مشکلش حل شود ؛

مثلا ،به خاطر 3 میلیون تومان زندان بوده و شما او را با دادن وام قرض الحسنه از زندان ازادش کرده اید و او اکنون به اغوش خانواده اش برگشته؛
ودوست شماکارمند هم هست !

که اگر بیرون نمی امد حتما برای سابقه ی چندین ساله اش مشکلی هم پیش می امد!
اما شما با ان وام، همه ی ناهمواریهایش را هموار کرده اید!

اکنون شما باید دقت کنی به این دو موضوع که:

الف ) اگر فکرش اینست که فعل شما را( 3 میلیون شما را) با 3/500 می تواند جبران کند و کمی هم شما را بدهکار خودش کند!

اگر اینگونه می اندیشد خیلی زود از او بگریز که نادان است و مادیگرا.

ب) شما هم سعی کن این عملت را لطف خدا بدانی و هیچ وقت فخر نفروشی و به زبان نیاوری که "من ازادش کردم".
ما ادما خودمان را نمی توانیم ازاد کنیم چه رسد به دیگران!!!!
شما همیشه سعی کن اینگونه بیندیشی؛

تا با این روابط افقی؛ اون رابطه ی عمودی رو شکل بدی باخدای خودت!

" اگر هر دوی شما اینگونه اندیشیدید ،رفاقتتان پای بر جاست، مدام "

وبه شما تبریک می گویم به خاطر این نوع نگاهتان  .

/ 0 نظر / 7 بازدید