...14..13..12...

سلام...

جون من خوب نگاش کن...

کجاش نحسه این عدد...

عدد به این خوبی چطور دلت میاد...!

...

جاتونم سبز بود...

خیلی خوش گذشت...

کاش همتون بودین...

ایران غوغا بود غوغا...

زود زود زود بیا باشه ه ه...

                                                                       "روز طبیعت نحس نیست"

/ 0 نظر / 20 بازدید