خب مگه چیه میخوام یه نظریه در مورد موفقیت بگم...!

اول سلام...

دوم سلام...

سومم سلام...

و اما رابعآ اینکه...

"موفقیت تو ذات آدماست...

یعنی باید از چند نسل قبل براش برنامه ریزی بشه...

بعد وقتی برنامه داشته باشیمبرای کودکمون...

اونوقته که کودک...

همینکه درس فارسیش میرسه به کبری...

اونم یه تصمیم بزرگ می گیره...

.

وقتی میرسه به پترس فداکار...

میگه خب مگه چیه...

منم میتونم با انگشتم بیشتر از اون حتی...

و یه سدّ گنده تر رو مهارش کنم...

.

بعد باز وقتی درسش میرسه به کوکب خانم...

با خودش زمزمه میکنه که...

خب مگه چیکار کرده حالا کوکب خانم...!

اگه مهمون بیاد برامون...

منم براش چند تا تخم مرغ بیشتر...

و با "روغن زرد حیوانی" تازه...

و خوشمزه تر درست می کنم...

تا نوش جونش بشه...

.

و...

مهمتر اینکه...

وقتی درسش برسه به "روز مبعث"...

اونوقته که...

شب که سرشو میذاره رو بالشش...

و اونوقتی که پتو رو میکشه رو چشاش...

تو ذهنش درسشو مرور میکنه و...

و...

توی همون تاریکی...

با چشای باز...

ته دلش یه آرزوی بزرگ میکنه...

و میگه...

خدایا...!

ای خدای مهربون مهربون...

یعنی میشه وقتی بزرگ شدم...

وقتی که رسیدم به "چهل"...

منم...

.

.

.

یعنی میشه...!

مرحمتی خدا جون...

شب بخیر خدای خوبم...

.

و تمام...

و سلام...

تمام سلام تقدیم تو...

.

لاو ترکوندیم بیا و ببین...

ای هوااااااااااااااا...

بیا دیگههههههه...

.

راستی بچه ها...!

کاش "دهقان" فداکارم بود...

هم...

ریزعلی خواجوی...

.

و خامسآ اینکه...

این نظر منه...

همین...

.

و تمام...

و سلام..

                                                      "کلاس اولیا شیرن...مث شمشیرن"

                                                                     "موفق باشید..."

/ 0 نظر / 16 بازدید