انتخابات در مدرسه...

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس ،تمرین آن مهارتیست که دانش اموزان به مدد آن ،

در آینده بتوانند؛

نقش رای دهنده را به بهترین!

واگر بخواهند کاندید هم بشوند!

آن نقش را هم به بهترین وجه ایفا کنند!

یعنی بیاموزند که چگونه و با چه روش هایی میتوان( از راه صحیح و عاقلانه و منطقی !)

هم رآی دهنده ی خوبی بود وهم جذب کننده ی آرای موفق تر...!

البته اگر ما که مدیریم بر آنها!

آنجا آزادشان بگذاریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید