بیاد مرحوم مرتضایی...

آری همراهم...!

تا کودکان گهواره زنده اند اندرین کوی...

نه شعر میرد و...

نه شعار و...

و نه شعور حتی...

که جاودانه...

همه...

 

هم...

همهمه...

 

که روح "روح الله"...

 

*فدائیان انقلاب...

/ 0 نظر / 18 بازدید