ایران برزیل...ایران کوبا...و باز ایران...

و باز هم سرآغازمان...

با...

"یا معین"ش...

و سلام به تو که خوشحالی مث من...

وای خدا جون ممنون...

خیلی "خوش حالم" خیلی...

بچه ها متشکریم...

نمیگیم سوسکشون...!

ولی عرقشونو حسابی در آوردین...

خسته نباشین...

آفرین حمزه...

آفرین حمزه...

همیشه زرین بمان حمزه...

آفرین..

و همه...

فوتبال...والیبال...و انتخاباتی که آرام تر گذشت...

یا بهتره بگیم...

فوتبالمون...

والیبالمون...

و انتخاباتمون...

منتظرتان می مانیم...

تا برگردین جملگی... باز به وطن...

/ 0 نظر / 22 بازدید