گول نخوری یه وقت...

شنیدم که یه بزرگی گفته:

" هر که فرداش، بدتر از امروزش باشه گول خورده!"

منم میگم:

هر کی فرداش، با امروزش مساوی باشه گول خورده!

یا امروزش با دیروزش!

فک کنم اینجوری بهتره نیس!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید