تو دوصفرهفت...

من:

"یه صفرهفت پنجاه و هفت..."

                                                                                      "مامور"

/ 0 نظر / 22 بازدید