از آینده بگو...!

ما را به پهلوی و قاجار چه...!

.

اینان که می گویی...!

روسری گرکه همی آورده اند مرّ ما را...!

آری هموطن...

خاک "تو سری"...

برداشته اند زین روسری...

تو چه...!

؟

؟؟

؟؟؟

باز تو سری آیا...؟!

و یکبار دیگر هم...؟!

و چونان ایام ماضی...!؟

.

نه...!

نه...!

روسری خواهم اینبار...

که سبک ترست انگار...

و سر...

چه آزرده از جور تاریخ...

که رفته...

.

"کلاه پهلوی و لانه ی کلاغ...هر دو با باد گلاویز...بر بلندای بام...و نه باد...که طوفان"

/ 0 نظر / 18 بازدید