همهمه و لیلی....

آری مهربان...!

آری مهربان تر...! آری ای مهربان ترین...!!

محنون تویی و...

هم...

همه لیلی ها تو...! قبولمان کن همین...

 

شاهد...

محمد سینا...

محمد کیان...

امیر علی...

امیر مهدی...

محمد مهدی...

امیرحسین...

حمزه...

کلاغ خوش خبر...

محمدمعین...

همگی کلاس اول امید ایران بهارگل دارد مدرسه...

دوباره آغاز...

/ 0 نظر / 23 بازدید