اینروزهاش چه دلگیر شدست اینجا...

می مانی...!

که پست ت کجا رود بهترست...

ترنم...؟!

یا...

سیرش به پس کوچه های سکوت اگر باشد بهترست...؟!!

سخت شد اینک...

هم کاروانی رخت بسته اینروزها...

و هم ترنمیست ما را...

که پادشاهی...

ناتوانست امروز...

ولو...

بتولید بیش...

نه نه ...

تولید که از اول ندانسته و نمیداند این...

همان استخراج بیشتر...

از ذخائر آیندگانش بگوییم بهترست...!

آری دوست مجازم...

خلاصه اش کنم...

"خدا اگر نخواهد...

هیچ پادشاهی را...

یارای نجات نیست...

و اقتصادی...

از زوال...

نجات نخواهد یافت...

و به تولید بیشتر ما حتی...

.

                                                                                 "پیاده...حرم...امام"

/ 0 نظر / 64 بازدید