بیست و یک...!

و اینکه...

 

بقول حضرت حافظ...

"در نظر بازی ما بیخبران حیرانند...!"

 

بگذریم...

کاروانی رفت و...

گردش هم...

نصیب من نشد...

 

کو حبیبی...؟!

کو حبیبی...

تا کند رحمی بجان خسته ام...

تا ببینم خویش را...

در...

پای یار...

افتاده ام...

 

بازم شکرت...

خدااااااااااااااا...

 

"دیر فهمیدن از نفهمیدن بهتره"...

ممنون ممنون...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید