خواسته یک معلم ایرانی از معمرقذافی...

معمر! روی صحبتم باتوست که خود را پادشاه نامیده ای و...

هم پادشاه پادشاهان...!

اینک از تو می پرسم...

آیا بس نیست جنگ و خونریزی...؟

و آیا بس نیست برادر کشی...؟

آری پادشاه...!

از تو می خواهم عاجزانه ،که اندیشه کنی به فعلت..!

و هم تاملی...

و به این کشتار بی رحمانه...!

بیندیش که آیا ارزشش را دارد...؟

آیا خدای رحمن و رحیم ، همان "یکتای بی همتا"...و همان "بصیر بالعباد"...

برای همه ی انسان ها ، به یک میزان نعمتش را ارزانی نداشته...؟

آیا اندیشیده ای که چرا در این کره ی خاکی ،گروهی کودک معصوم ، وعده ای همنوع ، درمرز سومالی ، از گرسنگی جان می سپارند؟

براستی چرا اینگونه رقم خورده؟

و چرا زیاده خواهی عده ای از ما ، که خود را بزرگ و سرور می پنداریم بر دیگران سبب گشته تا عده ای در همسایگی مان ، گرسنه سر به بالین نهند تا بمیرند...؟

براستی ما را چه شده است...؟

مگر نه اینکه خود را مسلمان نامیده ایم...؟!!

و آیا در دین محمد(ص) نیامده هر که سیر بخوابد و از همسایه گرسنه اش باخبر نباشد مسلمان نیست..؟

براستی که بعضی از ما واژه مسلمانی را یدک می کشیم و..

غافلیم از آنچه که در انتظارمان است.. (هم از آن قهّاریتش...)

واین نه مسلمانیست...!!

که کشتن عده ای را به دست خود ، روا بدانیم و...

بگذاریم عده ای دیگر از همنوعانمان ، در فقر و گرسنگی بمیرند...!

جناب پادشاه...!

آیا اینک شما زمینه سو استفاده ی دشمنان را فراهم نیاورده اید؟

آیا شما به آن از خدا بی خبران مال اندوز، اینک عرصه ی جولان نداده اید؟

به همان ها که با خشم ونفرت کتابش را آنگونه به آتش کشیدند و...

بدان فعل جاهلانه ، جگر هرمسلمان را نیز...!

راستی...!

مگر در قرآن...

کتاب من وتو...

چه آمده...

که خصم دون ، اینگونه خشمگین است و از وجودش درهراس او؟

به خود آی پادشاه...

و مردمت را در آغوش بگیر...

تا به مصداق آیه ی شریفه ی ((اولئک اصحاب النار)) گرفتار " عذابی الیم" نشوی پادشاه...

و سخن دیگرم با توست جناب سیف الاسلام...

با تو که شمشیر اسلام ، نامت نهاده اند... !

فقط یک پرسش و دیگر هیچ... !

آیا شمشیر اسلام ، بر اسلام و مسلمان فرود می آید یا بر دشمنان دین خدا...؟

شماها که برای چندین نسل آینده تان ثروت اندوخته اید فراوان !

دیگر نگران چه هستید؟

بدان که اینک وقت آن رسیده تا همه باهم...

دست در دست هم...

برای ملتمان و برای آن همسایگان گرسنه و بی پناه کاری بکنیم...

آری...

کاری نیک و خدا پسندانه...

که او را خوشتر آید..

و بدان...

شکر نعمت ،نعمتتان افزون کند و کفر، نعمت از کفمان بیرون...

من می اندیشم...

تو هم بیندیش...

تا راهی بیابیم به آن صراط مستقیم...

که فردا دیر است...

و چه زود دیر می شود...

/ 0 نظر / 4 بازدید