مشاوره و زندگی...!! مصاحبه و مکالمه...!

از برخی کلمات زننده در زندگی مشترک و محاوره ی با همسرتان استفاده نکنید!

یا بهتر بگویم با مخاطبتان!

هر انکه باشد!

وقتی می دانید کلمات و واژه های بهتری هستند برای جایگزینی!!!!!!!

خب چرا از آنها استفاده نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟

یک کلاس پنجمی باید از آن دانش اموز تازه وارد که فقط 7 سال دارد!

بهتر سخن براند!

چون او دامنه و گنجینه ی لغاتش بیشتر است!!!!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید