خلاقیت

پدر پیری به فرزندش که در زندان است پیام میدهد؛

"امسال بدون تو نمی توانم زمین کشاورزی را آماده کنم، در نتیجه امسال محصولی نخواهیم داشت!"

تلگراف فرزند به پدر از زندان:

"پدرم!

مبادا طرف زمینای کشاورزی بری!من اونجا،توی اون زمینا یه چیزایی پنهان کرده ام!حواست باشه !بیشتر از این نمیتونم توضیحی بدم!"

رییس زندان هم که تمامی مکالمات و مکاتبات زندانی ها رو کنترل میکنه، بلافاصله بیلهای مکانیکی رو به زمینهای پیرمرد برده و شروع به کاویدن وکندن می کنند!

تا اینکه شخم زدن به پایان میرسه و چیزی یافت نمی شود!

پسر به پدر، نامه ی دومش را اینگونه می نویسد:

"پدرم این تنها کمکی بود که از راه دور میتوانستم برایت انجام دهم...

زمینت پر محصول باد!!!!!!!!!!"

خلاق:کارها را غیر قانونی و سریع پیش میبرد!

اما

هوشمند:کارهایش را قانونی و سریع به انجام میرساند!

/ 0 نظر / 7 بازدید