فراموشت نمی کنم....

زمانی فراموشت خواهم کرد که:

عقلم خاموش،نفسم قطع،روحم درآسمان وتنم زیر خاک باشد!!


                                                                                         نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 7 بازدید