مدارا کن...

اگر چیزی را دوست داری، از آن لذت ببر،

و اگر دوستش نداری ، از آن دوری کن!

اگر نمیتوانی،

تغییرش بده!

در غیر اینصورت،می بایست با آن مدارا کنی!!!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید