شناخت...

خدایا...

ای دانای لایتناهی...

کوچکتر...

و حقیر تر از آنم...

که "امام زمان"م شناسم...

کمکم کن...

و مرحمتی...

تا لااقل...

قبل حضرتش...

اشعری زمان شناسم و...

هم عمرعاص ها اینجا...

...

که اینگونه...

چه سهل شود...

هم...

راه پیدا...

.

حمدلله...

                                                                          "ایرانی خوب...همراه"

/ 0 نظر / 17 بازدید