اینک حجمان را چه کنیم ؟؟؟؟!!!!

اینک حجمان را چه کنیم ؟؟؟!!!                                                                                 امروز دیگر وقت ان رسیده تا کمی بیندیشیم و راه چاره ای بیابیم از برای اجتماع مسلمانان وتبادل افکار و اندیشه هایشان ؛                                                                               در سرزمینی دیگر ، انجا که دست خدا همواره ،یار و یاور ملت ها است و بالاتر از دستانشان !                                                                                                                        ولی عیان است بر ما ،که امروز پول های ما مسلمانان <جهت سفر به عربستان >،هزینه ی خرید بمب های پیشرفته و سلاحهای نوین خواهد شد ،بر عیه مسلمانان بحرین ودیگر نقاط جهان ،دیگر چه اجبار و اصراری برای سفر به ان دیار !!!!!                                          اینک زمان ان رسیده تا این پول ها ،در راستای هر چه بیشتر و باکیفیت برگزار شدن مجمع کشورهای عضو کنفرانس اسلامی <در هرجایی غیر از عربستان >هزینه گردد ،تا انشاا...برون داد این نشست ها ،باشد مددی هر چند اندک ،از برای یاری ان بپاخاستگان ؛!  همان شیرانی که پایه های ظلم کاپیتالیسم را ،در کوچه پس کوچه های اسپانیا ،المان ،لندن ،بحرین ،تونس ودیگر نقاط جهان ،به لرزه در اورده اند و خدا هم وعده شان داده که :<<یدالله فوق ایدیهم >>                             به هوش باشید !که نوری از روزنه ای نمایان است اینک !وان صداهای مضطرب ،با اندیشه ی من و تو ،نعره خواهند شد بیایید از خدایمان بخواهیم تا از پس ان زلزله ی 5/5 ریشتر ،که تکان کوچک بود بر ظلم بی حد زلزال را بر ان کاخ سیاهشان نازل ،تاخیال عده ی کثیری مظلوم بی دفاع ،از ان اندیشه های غیر انسان و ناپاک ،اسوده گردد .انشاا...    <<والسلام علی من اتبع الهدی >>

/ 0 نظر / 7 بازدید