یک طرح...(انجمن اولیا و مربیان)

اگر تصمیم با من بود !!

حتمآ این اجازه را به اولیا می دادم و از آنها می خواستم  که:

"در مدرسه ی فرزندشان یک اتاق داشته باشند و هر وقت که خواستند بتوانند آنجا حضور یابند!

حتی آن مادر یا پدر بی سواد!!!!

که بخواهند فقط برای رفع خستگی !!

دمی را !

آنجا بیاسایند و نفسی چاق!!"""""

و به تعداد اولیا هم از آن کلیدش کپی،و در اختیارشان می گذاشتم!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید