ان جا که دروغ مجاز است

زوجین بدانند‌‌‌...

"گاهی در زندگی مشترک شان گفتن دروغ مجاز است..."

زوجین وظیفه دارند خنده را برلبان همسرشان بنشانند و بس...!

حتی بادروغ...!!

خانم گرامی...!

یک روز که همسر شما مشغول کار سختی بوده...

و از قضا...

گرسنه هم به منزل می رسد...

اگرغذای مورد علاقه ی همسرتان را...

همسایه ی روبرویی به عنوان نذری...

یا به هر عنوان دیگری برایت اورده...

نگه دار تا با همسرت میل کنی...

و انجا مجازی که بگویی :

«خودم پختم ، گفتم خسته برمی گردی از دیشب نخودها شو نم گذاشتم !!!!»

همسر شما...

درکنار شما...

می خندد و می خورد...

که اینگونه خدا را نیز خوشتر اید...!!!

واین دروغ ان دروغ نیست...!!

/ 0 نظر / 7 بازدید