آنطرف قضیه چیز دیگریست...

ضمن اینکه...

از نیروهای فریب خورده و نادم در القائده هم آنسو...

فوج فوج دارند سلاح بر زمین می گذارند و خودشان را تسلیم نیروهای دولتی کرده و این روند هر لحظه ادامه دارد...

و اگر روزی مجال دست دهد آمارها را اعلام خواهیم کرد که چگونه است ریزش ها...

و چگونه است از آنطرف رویش ها...

نخیر...

خیلی ها پی به وعده های تو خالی و پوچ استکبار برده اند امروز...

شما ببینید...

همین ها خودشان در بوق و کرنا کرده اند مدام...

و از همان ابتدا...

که ایران و آمریکا...! ایران و آمریکا...!

یا بعضی شان پا را فراتر نهاده و نظام را در برابر جهان قرار می دهند...!

و یک ایران هراسی از اساس باطل راه انداخته اند به گمان اینکه مردم نمی فهمند و نمی دانند...

ایران تا اکنون به چه کسی کار داشته که ازین ببعدش بخواهد مشکلی و خطری باشد برای کشوری...

کشور ما همیشه دافع خطر بوده نه موجد نگرانی...

و نه حمله ای را تحمیل کرده ایرانی...

نه همراهم...!

مردم و ملت ها...

امروز درک می کنند...

می فهمند...

راست را تشخیص می دهند...

و دروغ را هم...

 

به حول و قوه ی الهی...

پیروز میدان...

نه ما تنها...

که ملت ها هستند امروز...

و جنگی هم که براه انداخته اند...

تحمیل سردمداران غرب است بر علیه شرق...

و ایران هم...

درین دایره...

یکی چون همه...

و ناخواسته در گیر...

/ 0 نظر / 19 بازدید