پایه های متزلزل ظلم کاپیتالیسم...

امشب خیلی خوشحالم

که یکی از آرزوهای دیگم براورده شد ،

اونم اینکه خدا فتنه ی استکبار رو به خودشون برگردونده و

آسمون لندن هم این روزا ...

همچون شب ، سیاه گشته و

پایه های ظلم شیاطین زمان، متزلزل گشته و

سر دمداران خوش خیال ،

این شبها با کابوس هم آغوشند

وخوابهایی که برای خاورمیانه ومسلمانان دیده بودند!!!!!!!!

اکنون علیه خودشان تعبیر گردیده !!!!!!!

امیدوارم به زودی زود گستره ی این بیداری...

به نیویورک و دیگر ایالت های امریکا نیز رخنه کند،

وفرزندی پاک ...از خاور میانه... در قلب اروپا،

 و فرزند پاکترش ... در بطن آمریکا متولد گردد........

امروز آنها که منتظر تولد فرزندی از بطن خاورمیانه بودند انگشت بدهن و متحیر مانده اند از این خیزش عظیم...

و ذلک خیر لنا...انشاءالله

/ 0 نظر / 8 بازدید