عمر انسان...؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

پدران و مادران بدانند:

اگر یک سال تحصیلی را فقط  8 ماه فرض کنیم!

و در این مدت فرزندانمان،

روزانه 5 ساعت را در محیط مدرسه،

در اختیار مربیان مدرسه باشند!

مجموع ساعات عمر یک دانش اموز در طول سال تحصیلی(فقط در مدرسه) 1200 ساعت است!

 و اگر عمر تمامی دانش اموزان را در یک مدرسه ی 150 نفره ، در طول یکسال تحصیلی ،حساب کنیم این رقم به 180/000 ساعت عمر یک انسان میرسد که:

نباید نسبت به آن بی تفاوت بود !!!!!!!!

در غیر اینصورت از جانب همین دانش اموزان،( بزودی زود)، مواخذه خواهیم شد!!!!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید