مشاوره ی شغلی

تبلیغات حج، رشته ی تحصیلی خوبیست،

دانش آموزان(پسران و دختران)،

آنها که می خواهند انتخاب رشته کنند، متوجه باشند که حتما مهندس بودن و دکتر بودن افتخار خانواده هاشان نیست،

آنها می توانند با موفقیت شان، در هر موقعیتی که باشند،

شادمانی را به والدینشان هدیه کنند،

که تبلیغات حج،

هم رشته ی خوبیست،

و هم موفقیت و رستگاری را همراه خود می آورد. انشاء ا...

پس کمی تحقیق کنید در این خصوص و این رشته را بیشتر بشنا سید.

نظر شما چیه ؟

/ 0 نظر / 7 بازدید