و آ...و ب...

بابا آ دارد...

آب آ دارد...

بابا ب دارد...

آب هم ب دارد...

 

و باران هم...

 

الله بده تو باران...

به شوق دیمه کاران...

 

بگذریم...

بابا...

باران می خواهد او...

که رحمت...

 حیف از آدمی...

که سنگی شود او...

و نامی...

که حکّست برو...

هم...

به اسمی و رسمی اندرین کوی...

و گویند آیندگان...

هم...

همه مدعیان امروزمان...

و بزبانی...

و اینگونه بر قبرمان...

که"بهلول" ی ست...

این یکی هم...

که رفته او اینک...

از جمع ما...

 

و نه "ب" به قدام و...

و نه حتی چوب "الف"...

بر سر...

 

و نه بیست و...

و نه...

ایست...

و تنها کلامی...

که "بهلول" ی ست این هم...

نمی دانم...!

خودم هم...

در مانده ام رفیق...

 انگار...

نام نکو را...

دیوانگان برده اند و...

هم...

صاحب...

همه دیوان ها...

اندرین خرابات خراب...

 

شادی روح بهلول صلواتی و نظری بکوی خموشان...

التماس دعا...

طاعات قبول...

همه چی خوبه اینجا...

اونجام انشائ الله خوبه...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید