وابستگی..توسری همی آورد به زرورق...

...

"و وقتی رهبرمون می فرمایند: "نفت را...ببندیم"

 

بر ماست...!

تا خلاص شویم زود...

بتلاشی و هم...

از پسته هاش...

که پسته.وابستگی همی آورد باز...

هم...

خندان ها...

                                                          "پسته ی لال و توسری چکّش"

/ 0 نظر / 22 بازدید