راه امام کلام امام...

تق ب...

تق تق بن بنا...

تق بنام...

تق بنام خ...

تق بنام خد...

تق بنام خدا...

...

خدایا...!

این ایران را...

که از همه طرف...

به او هجوم شدس برای اسلام...

خودت تقویت کن...

آمین...

روزه نمازاتون قبول حضرت حق...

و سلام...

و تمام...

 

کودک گهواره...

و دلتنگ کودکانی...

که در مصر کهن...

بخون خود غلطیدند و...

چه آرام خفتند...

در بطن خاک...

 

و تسلیت به مادران و هم پدرانی...

که داغدارند اینک...!

و شادباش...

به تو...

که شادمانی تو...

 

و عمر دولت ها...

چه کوتاه امروز...

و نه سال ها...

اگر که...

بوسه ای...

به نابجا...!

و...

نه از آن سیسی و...

نه از آن کسی...!

این...

دولت او اینجا...

/ 0 نظر / 24 بازدید