فرزندی متولد خواهد شد

ایمان ما همین است ! که امروز سخنان آن پیر جماران ، تعبیر گردیده ، و از بطن این خیزش ها ، فرزندی در خاورمیانه و در جهان اسلام متولد خواهد شد، که هم روح آن پیر سفر کرده به دیار باقی را خشنود ، وهم آن بانوی استکبار ، که هماره انتظار تولدی را می کشیده انگشتش به دهان و در عجب می باید، ( زین ولادت میمون) آری ، بی شک اینگونه است و چه نیکو تعبیری!

الهی شکر و سپاس حقیقی، زیبنده ی نام توست.

/ 0 نظر / 3 بازدید