از دل برود هر انچه از دیده رود...(قران)

از کودکی به این موضوع اندیشیده ام که:

چرا باید قران (کلام خدایمان) را در یک جعبه ی چوبی محبوس کرد،تحت این عنوان که قداستش باید محفوظ بماند!!!!!

و اینگونه انرا از نظرها دور ساخت!

و در نتیجه ،تعامل با ان کمرنگ تر گردد!

چرا نباید کودکان انرا لمس کنند!!

و با نگاه به ان کلمات معجزش،بینا تر شوند و بر بصیرتشان افزوده!

و چرا تماس با قران مستلزم اما و اگرهاست؟!

میگفتند به ما،مواظب باشید که از دستانتان نیفتد و گرنه باید...!!!!!!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
رامین

موافقم